Søg
 

Hvem kan stille op til Regionalvalget?

Du skal være valgbar for at stille op til- og blive valgt ind i regionalvalget regionsrådet. Men hvad betyder det? Få svar her.

Du skal være valgbar for at stille op til regionalvalget

At være valgbar betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet.

Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. hvis du:

  • Er fyldt 18 år.
  • Har fast bopæl i regionen.
  • Er enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft har ret til at stemme til kommunale og regionale valg.

Særlig for briter

Briter kan fortsat stemme og stille op regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til regionalvalg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Du har ikke valgret og kan ikke stille op til regionalvalget, hvis:

  • Du er udlænding på tålt ophold,
  • Du er udlænding, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • Du er udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • Du er udlænding, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

For at blive valgt ind skal du opfylde disse krav

For at blive valgt til regionsrådet må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til regionråd på grund af straf.

Udgangspunktet er, at du mister sin valgbarhed, hvis du idømmes frihedsstraf, eller hvis du ubetinget frakendes førerretten til bil.
Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:

  • er gået mindst tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. 
  • er gået mindst fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

En dom om betinget fængselsstraf medfører desuden kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt.

Du kan under alle omstændigheder stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til regionsrådet, skal du underrette regionsrådsformanden, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.”

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.21
Opdateret
19.08.21
Link til denne side:

​Informationsmøder for kandidater

Programmet den 21. september 2021 må desværre udsættes til den 6. oktober 2021.

I forlængelse af informationsaftenen vil der blive lagt en film ud på regionens hjemmeside, som kan tilgås, hvis man vil høre præsentationerne igen eller ikke har mulighed for at deltage.
Vi ser frem til at se dig den 6. oktober kl. 17-20.00
 
6. oktober kl. 17.00-20.00
Fristen for tilmelding er den 27. september 2021.