Søg
 

Om vækstaftalerne

Vækstforum har indgået fem Vækstaftaler. Vækstaftalerne har fokus på effekten og indholdet af indsatsen. Den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og skal bidrage til at skabe varig vækst og arbejdspladser.

Vækstaftalens formål er at bidrage til at skabe bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder.

Vækstaftalens formål er at sikre en langsigtet regional økonomisk og beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store anlægsinvesteringer i Region Sjælland.

Vækstaftale 3 – Viden ud i virksomhederne – Styrket innovation

Vækstaftalens formål er at bidrage til mere viden og innovation i virksomhederne, flere vækstiværksættere og værdiskabelse i virksomhederne, herunder at forskning og viden fra universiteter og andre videninstitutioner samt den offentlige sektor skal udnyttes bedre i regionens erhvervsliv.

Vækstaftale 4 – Turisme – Bedre oplevelser

Vækstaftalens formål er at bidrage til en styrket og målrettet turismeindsats gennem udvikling af virksomheder og destinationer ved at øge regionens attraktivitet og skabe større synlighed i ind- og udland og dermed tiltrække flere turister.

Vækstaftale +1 – Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri

Vækstaftalens formål er at bidrage til at skabe bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse afde direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af af vækst i de enkelte virksomheder.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
30.07.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Vækstforum Sjælland
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50