Søg
 

Hvad var Vækstforum Sjælland

Vækstforum Sjælland arbejdede indtil 1. januar med at skabe økonomisk vækst i region Sjælland og udvikle rammebetingelserne, så de matchede fremtidens krav og sikrede grundlaget for velfærd i vores samfund.

Vækstforum Sjælland blev nedlagt 1. januar 2019, da reformen af erhvervsfremmeområdet trådte i kraft. Inden da arbejdede Vækstforum Sjælland for at skabe rammerne for erhvervsudviklingen i regionen. Det skete i samspil mellem erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne på arbejdsmarkedet.

Vækstforum havde 21 medlemmer, der er sammensat ud fra et partnerskabsprincip:
  • Regionsrådet: 3 medlemmer
  • Kommunerne: 6 medlemmer
  • Vidensinstitutioner: 3 medlemmer
  • Arbejdsmarkedets parter: 3 medlemmer
  • Erhvervsorganisationer: 6 medlemmer


Vækstforums lovgr
undlag

Regeringens reform af erhvervsfremmesystemet betød, at de regionale vækstfora blev nedlagt pr. 1. januar 2018. For fremtiden skal de politiske linjer i erhvervsfremmesystemet varetages af kommunerne, regionale erhvervshuse, samt Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om ændringerne i erhvervsfremmesystemet her:

Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.pdf

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.