Søg
 

Vækstforum skaber rammerne

Målet er økonomisk vækst i region Sjælland og midlet er at udvikle rammebetingelserne, så de matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund.

Vækstforum Sjælland skaber rammerne for erhvervsudviklingen i regionen. Det sker i samspil mellem erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne på arbejdsmarkedet.

Målet er økonomisk vækst i Region Sjælland og midlet er at udvikle rammebetingelserne, så de matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund.

Den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi

Et vigtigt redskab for Vækstforum Sjælland er den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS.

ReVUS sætter målene og rammerne for indsatsen for vækst i Region Sjælland i perioden 2015-18. Vækstforum vil understøtte regionens erhvervsmæssige styrker inden for:

  • Fødevareerhvervet

  • Bygge- og anlægsbranchen

  • Logistik- og transportbranchen

  • Bioøkonomi

Vækstforum vil sikre gode rammer for vækst ved at arbejde for at opfylde de 10 målsætninger i ReVUS. Dette sker ved at arbejde efter seks principper:

  1. Tættere på virksomheder, der kan og vil skabe vækst

  2. Sammenhæng, samarbejde og fokus i indsatsen

  3. Det stærke partnerskab skaber udvikling

  4. Vi måler effekten af vores indsats

  5. Vi foretager klare valg – og fravalg – for at skabe mest mulig værdi for virksomheder og borgere

  6. Vi udnytter den regionale sp​illebane


Vækstforums lovgr
undlag

Regionsrådet har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Til at understøtte det arbejde nedsætter Regionsrådet det regionale vækstforum, som samler erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører i et partnerskab om at skabe vækst og erhvervsudvikling i regionen.  

Reglerne om regional erhvervsudvikling og vækstforaene fremgår af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Det indebærer bl.a., at regionerne og de regionale vækstfora udarbejder regionale vækst- og udviklingsstrategier. 

Læs mere: 


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
12.11.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Vækstforum Sjælland
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50