Søg
 

Den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi

Målet er økonomisk vækst i region Sjælland og midlet er at udvikle rammebetingelserne, så de matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund.

Et vigtigt redskab for Vækstforum Sjælland er den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS.

ReVUS sætter målene og rammerne for indsatsen for vækst i Region Sjælland i perioden 2015-18. Vækstforum vil understøtte regionens erhvervsmæssige styrker inden for:

  • Fødevareerhvervet
  • Bygge- og anlægsbranchen
  • Logistik- og transportbranchen
  • Bioøkonomi

Vækstforum vil sikre gode rammer for vækst ved at arbejde for at opfylde de 10 målsætninger i ReVUS. Dette sker ved at arbejde efter seks principper:

  1. Tættere på virksomheder, der kan og vil skabe vækst
  2. Sammenhæng, samarbejde og fokus i indsatsen
  3. Det stærke partnerskab skaber udvikling
  4. Vi måler effekten af vores indsats
  5. Vi foretager klare valg – og fravalg – for at skabe mest mulig værdi for virksomheder og borgere
  6. Vi udnytter den regionale spillebane

 

Læs mere i Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Vækstforums lovgrundlag

Regionsrådet har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Til at understøtte det arbejde nedsætter Regionsrådet det regionale vækstforum, som samler erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører i et partnerskab om at skabe vækst og erhvervsudvikling i regionen. 

Reglerne om regional erhvervsudvikling og vækstforaene fremgår af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Det indebærer bl.a., at regionerne og de regionale vækstfora udarbejder regionale vækst- og udviklingsstrategier.

Læs mere:

Lov om erhvervsfremme (fra Retsinformation 04.01.2011)

Ændringer i lov om erhvervsfremme (fra Retsinformation 23.01.2015) 

Vækstforums medlemmer

Vækstforum har 20 medlemmer, der er sammensat ud fra et partnerskabsprincip:

Regionsrådet: 3 medlemmer
Kommunerne: 6 medlemmer
Videns institutioner: 3 medlemmer
Arbejdsmarkedets parter: 2 medlemmer
Erhvervsorganisationer: 6 m​​​​edlemmer​

Derudover er der 5 tilforordnede med observatørstatus.

​​​Se Vækstforums medlemmer ved at klikke her​

Medlemmerne udpeges af Region Sjællands Regionsråd for op til 4 år ad gangen.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
30.07.18
Link til denne side:
Andre sider under Dagsordener og materialer
 

 Kontakt

 
Vækstforum Sjælland
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50