Søg
 

Den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi

Vækstforum arbejder for at gøre regionen til et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed ud fra den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Et vigtigt redskab for Vækstforum Sjælland er den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS.

Den eksisterende ReVUS sætter målene og rammerne for indsatsen for vækst i Region Sjælland i perioden 2015-18. Vækstforum vil understøtte regionens erhvervsmæssige styrker inden for:

  • Fødevareerhvervet
  • Bygge- og anlægsbranchen
  • Logistik- og transportbranchen
  • Bioøkonomi

Vækstforum Sjælland vil sikre gode rammer for vækst gennem at arbejde med stærke partnerskaber. Læs mere i Den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Ny strategi og ny lovgivning fra 1. januar 2019

Regeringens regorm af erhvervsfremmesystemet betyder, at der fra 1. januar 2019 ikke længere skal udarbejdes en Vækst- og Udviklingsstrategi for hver region. Trods reformen ar der været et bredt ønske i Region Sjælland for at gøre strategiarbejdet færdi.

Der foreligger nu et forslag til Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi. Strategiens indhold er udarbejdet i tæt samarbejde med de mange aktører - som kommuner, virksomheder, regionsreådet, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter - der alle arbejder for at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.

Den færdige strategi anvendes som:

- Ramme for strategiske partnerskaber og fælles indsatser, som regionen, kommuner og andre parter vil sætte i gang sammen.

- Indspil til den kommende nationale vækststrategi, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde.

Du kan læse forslaget til Region Sjællands Vækst og Udviklingsstrategi her.

Vækstforums lovgrundlag

Regeringens regorm af erhvervsfremmesystemet betyder, at de regionale vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2018. For fremtiden skal de politiske linjer i erhvervsfremmesystemet varetages af kommunerne, regionale erhvervshuse, samt Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om ændringerne i erhvervsfremmesystemet her:

Aftale om forenkling i erhvervsfremmesystemet.

Lovforslag om ændring i erhvervsfremmesystemet.

Vækstforums medlemmer 

Vækstforum har 20 medlemmer, der er sammensat ud fra et partnerskabsprincip:

Regionsrådet: 3 medlemmer
Kommunerne: 6 medlemmer
Videns institutioner: 3 medlemmer
Arbejdsmarkedets parter: 2 medlemmer
Erhvervsorganisationer: 6 m​​​​edlemmer​

Derudover er der 5 tilforordnede med observatørstatus.

​​​Se Vækstforums medlemmer ved at klikke her​

Medlemmerne udpeges af Region Sjællands Regionsråd for op til 4 år ad gangen.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
03.12.18
Link til denne side:
Andre sider under Dagsordener og materialer
 

 Kontakt

 
Vækstforum Sjælland
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50