Søg
 

Sundhedskoordinationsudvalget

Repræsentanter fra kommuner, region og praksissektor drøfter sundhedsaftaler og sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.

Regionsrådet har i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat et Sundhedskoordinationsudvalg.

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af kommuner og region, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse.

Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at udarbejde udkast til sundhedsaftalen og understøtter, at Regionsråd og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Udvalget følger op på sundhedsaftalen én gang årligt og vurderer behovet for at revidere indholdet.

Udvalget Opstiller målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget sekretariatsbetjenes af Regionen.

Forretningsorden (pdf)

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

 

Region

 • Lone Lindsby, Koncerndirektør
 • Trine Hedegaard Holgersen, Direktør, Det Nære Sundhedsvæsen
 • Anne Øster Hjortshøj, Enhedschef
 • Formand Anne Møller Ronex (B), Regionsrådet
 • Camilla Hove Lund (V), Regionsrådet
 • Julie Jacobsen (O), Regionsrådet
 • Kirsten Rask (A), Regionsrådet
 • Anne Bondo Nielsen (Ø), Regionsrådet

Kommuner

 • Kommunaldirektør Claus Thykjær, Greve Kommune
 • Pernille Beckmann (V), Greve kommune
 • Anette Mortensen (V), Stevns kommune
 • Eric Steffensen (O), Lolland kommune
 • Bente Borreskov (Ø), Lolland kommune
 • Anne Camilla Meyer (A), Faxe kommune

Praktiserende læger

 • Camilla Høeg-Guldberg
 • Diana Jensen
 • Johan Rewentlow

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
02.02.21
Link til denne side:
Andre sider under Andre udvalg og netværk
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Dagsordener for råd, udvalg og fora