Søg
 

Styregruppen for Sundhedssamarbejde

Styregruppen varetager den overordnede administrative styring og koordinering på sundhedsområdet på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde har desuden ansvaret for at bringe sager op i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

Styregruppen består af otte medlemmer fra hhv. regioner og kommuner samt to medlemmer fra almen praksis. Medlemmerne udpeges af de respektive sektorer.

Sekretariatsfunktionen varetages af region og kommuner i fællesskab.

Medlemmer af Styregruppen for Sundhedssamarbejde for sundhedsaftalen Region Sjælland

 • Lone Lindsby, Koncerndirektør
 • Aase Bjerring, Vicedirektør Holbæk Sygehus
 • Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør Roskilde og Køge Sygehuse
 • Lisbeth Lumby Rasmussen, Vicedirektør Nykøbing Falster Sygehus
 • Trine Holgersen, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse
 • Søren Bredkjær, Vicedirektør Psykiatrien
 • Christina Sjøberg Lundgren, Praksisdirektør
 • Anne Øster Hjortshøj, Chef KU Sund

Kommuner

 • Claus Thykjær, Kommunaldirektør, Guldborgsund kommune
 • Søren S. Kjær, Kommunaldirektør, Sorø kommune
 • Jakob Bigum Lundberg, Forvaltningsdirektør, Stevns kommune
 • Gitte Løvgren, Direktør for velfærd, Odsherred kommune
 • Helle Linnet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Vordingborg kommune
 • Mette Olander, Sundhedschef, Roskilde kommune
 • Vakant
 • Dorthe Berg Rasmussen, Centerchef Center for Sundhed, Næstved kommune

Praktiserende læger

 • Camilla Høeg-Guldberg
 • Susanne Larsen
 • Johan Ludvig Reventlow
Administrativ kontaktperson
Chefkonsulent Dorthe Fischer Mathiesen
sundhedsaftalen@regionsjaelland.dk
 

Find dagsordener og referater fra møder i Styregruppen for Sundhedssamarbejde for sundhedsaftalen ved at klikke her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
15.07.19
Link til denne side:
Andre sider under Andre udvalg og netværk
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Oversigtslinks