Søg
 

Spørgetid i Regionsrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Regionsrådet i forbindelse med Regionsrådets møder.

​Retningslinjer for spørgetid

Punkt 1

Spørgetiden starter på ​det fastlagte tidspunkt for Regionsrådets ordinære, offentlige møder og kan have en varighed af op til 30 minutter.

Punkt 2

Enhver borger i Region Sjælland kan stille spørgsmål til Regionsrådet. Spørgsmålene kan være skriftlige eller mundtlige. Spørgeren skal være til stede under spørgetiden og oplyse sit navn og sin adresse. Ved mundtlige spørgsmål tages forbehold for, om spørgsmålet kan besvares på det pågældende møde.

Skriftlige spørgsmål skal fremsendes til Regionsrådet:

Region Sjælland
Att.: Regionsrådet
Regionshuset
Alleen 15
4180 Sorø

Skriftlige spørgsmål kan også sendes på mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Skriftlige spørgsmål skal være Regionsrådet i hænde senest otte dage før spørgetiden. Meddelelse om på hvilket møde i Regionsrådet spørgsmålet forventes besvaret, meddeles spørgeren skriftligt snarest muligt.

Punkt 3

Spørgsmålene skal være korte og skal forelægges inden for 2 minutter. Forinden besvarelse af et skriftligt spørgsmål kan spørgeren i spørgetiden begrunde eller supplere sit spørgsmål inden for en taletid på to minutter.

Spørgsmål kan ikke angå personer eller forhold af personligt art. Spørgsmål, der èn gang er besvaret, kan ikke stilles i samme eller lignende form.

Punkt 4

Spørgsmål besvares af formanden for Regionsrådet eller et af formanden udpeget medlem af Regionsrådet. Besvarelsen må holdes inden for to minutter.

Punkt 5

Spørgetid bortfalder i en periode af tre måneder forud for kommunalvalget.

Punkt 6

Spørgetiden ledes af formanden, hvem det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.

Vedtaget af Regionsrådet d. 10. december 2015. Træder i kraft 1. januar 2016.

Her kan du læse mere om, hvordan du kan få indflydelse på regionsrådets beslutninger​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.11.11
Opdateret
21.06.21
Link til denne side:
Andre sider under Regionsrådet
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10