Søg
 

Claus Bakke

- Vores velfærdssystem preller af på dem, der har mest behov! Sådan lyder den korte udgave af politikeren Claus Bakkes møde med borgerne på Saxenhøj.
Appetit på mere
 

I sit nye job får Claus Bakke effekten af politikernes​beslutninger helt ind på livet

Bopæl: Nykøbing Falster
Parti: Venstre
Født i 1965

Claus Bakke er en af de politikere, der blev genvalgt til Regionsrådet, og det passer ham gevaldigt på mindst to helt konkrete måder.

For det første er han sikker på, at han kan drage fordel af sine første fire år i Regionsrådet, og for det andet har den første periode givet ham appetit på mere. Meget mere, selv om han både bor og arbejder i den sydlige del af regionen og derfor bruger lang tid på transport til og fra møderne i Regionshuset i Sorø.

- Jeg synes, at det har været helt fantastisk at få lov til at være med i Regionshuset. Jeg nyder det og glæder mig, hver eneste gang jeg skal til møde i Sorø, og det med køreturen er overhovedet ikke noget problem, siger Claus Bakke.

Samtidig kan han sætte sig ind i bilen med den de fire første års erfaringer som sikker ballast: - De er gode at have med sig, for Region Sjælland er unægteligt en stor butik at skulle sætte sig ind i!

Højere gear
Sideløbende med hvervet som medlem af Regionsrådet har Claus Bakke siddet i Guldborgsund Byråd, hvor han også opnåede genvalg, så sammenligningen ligger lige for.

- Da jeg gik ind i det politiske arbejde, betragtede jeg kommunen og regionen på nogenlunde samme måde, men i dag kan jeg se, at tingene foregår i et højere gear i regionen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes, at vi i regionen har været gode til at få tænkt ordentligt over tingene og så finde frem til løsninger. Gode løsninger, som for eksempel specialeplanen på sygehusområdet.

- Jeg har også lært lidt om mig selv, nemlig at jeg nok er bedre til at virke på den lange bane end til at være sagsbehandler, siger Claus Bakke, der i den kommende periode ikke mindst ser frem arbejdet i det nye Udvalg for afbureaukratisering og modernisering.

- Det glæder jeg mig virkelig til, og det bliver spændende at være med til at finde nøglen til løsningen af udfordringer som for eksempel større efterspørgsel af sundhedsydelser, den voksende gruppe af ældre og den kendsgerning, at vi også får flere med kroniske sygdomme og lidelser.

Nyt job
At Claus Bakke ikke er bange for nye udfordringer, kan dokumenteres af hans CV, som blandt andet indeholder en periode som faldskærmsoldat i Fremmedlegionen, inden han uddannede sig som sygeplejerske og fik job på Nykøbing F. Sygehus.

Midtvejs i sin første valgperiode har han igen kastet sig ud i noget nyt på jobfronten, idet han har smidt sygeplejerskeuniformen til fordel for en stilling som afdelingsleder på Forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing.

- Her møder jeg de borgere, som virkelig er udfordret på alle tænkelige parametre. Det er bare så meningsfuldt for mig at bruge min faglighed her, hvor jeg for alvor kan være med til at gøre en stor forskel. Det syntes jeg selvfølgelig også, at jeg gjorde i mit tidligere arbejde på sygehuset, men her på Saxenhøj arbejder vi altså med en gruppe af mennesker, hvor den gennemsnitlige middellevetid ligger på omkring kun 50 år. En anden forskel er, at vi har dem i længere tid, end vi typisk havde patienterne på sygehuset, siger Claus Bakke.


Forsorgshjemmet, der har sin karakteristiske runde bygning som midtpunkt, fik først sit nuværende navn, Saxenhøj, for godt 50 år siden. Oprindeligt hed det Maribo Amts Tvangsarbejds-, Arbejds- og Daareanstalt, og frem til det nuværende navn var der adskillige andre navneskift. Pudsigt nok hver eneste gang med Maribo som det første ord, også efter Maribo Amt forsvandt med den forrige strukturreform.
  

Lavt sygefravær
En diplomlederuddannelse fra militærtiden har sammen med den sundhedsfaglige sygeplejeekspertise banet vejen for Claus Bakkes jobskifte, og det illustrerer ganske godt den måde, der arbejdes på i forsorgshjemmet.

- Vi har en ekstrem høj grad af tværfaglighed her på Saxenhøj, og det er inspirerende på alle niveauer. Det fortæller meget om arbejdspladsen, synes jeg, at vi har et meget lavt sygefravær, som ligger under fire procent, siger Claus Bakke, der også bekender sig til den motivationsteori, som der arbejdes ud fra på Saxenhøj.

”Ingen er håbløs”, lyder overskriften for teorien, som er udviklet af den svenske psykoterapeut Per Revstedt og bygger på, at alle mennesker har et ønske om at være aktive, konstruktive, målrettede og sociale. 

- Det er et grundlæggende positivt menneskesyn, der så ligger til grund for vores tilgang til borgerne.

Paradoks
For Claus Bakke som politiker er det hver dag noget af et paradoks, når afdelingslederen Claus Bakke møder ind på jobbet.

- Med vores gruppe af borgere bliver jeg konfronteret meget direkte med effekten af de beslutninger, jeg selv som politiker er med til at træffe. Og jeg må desværre konstatere, at vores velfærdssystem ofte preller helt af på dem, der står med de allerstørste behov. Det er selvfølgelig stærkt tankevækkende, og der er da helt klart noget, vi skal blive bedre til i vores arbejde som politikere.

Saxenhøj hører under Guldborgsund Kommune og har en historie, der går over 150 år tilbage i tiden. Claus Bakke leder afdelingen Modtagelsen, som henvender sig til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er plads til 46 beboere på afdelingen.


Claus Bakke trives i den specielle, italiensk-inspirerede arkitektur på Saxenhøj, hvor der ligesom i Per Revstedts motivationsteori er højt til loftet.

Motionsivrig
På den mere private front er der ikke sket de store omvæltninger for Claus Bakke i løbet af de fire år, han har været med i regionspolitik. Det skulle da lige være, at det næstsidste af familiens fire børn er flyttet hjemmefra.

Selv har han stadig motionsiveren i højsædet, når kalenderen tillader det, og han forsøger at holde sig fit via eksempelvis løb og svømning. Både for sin egen sundheds skyld og for samfundets – for princippet er fortsat, at der skal være overensstemmelse mellem tingene, når han som politiker plæderer for større bevidsthed om sundhed og den måde, han selv lever på.

På et enkelt område bliver der dog gearet lidt ned, for formands- og trænerjobbet i den lokale bordtennisklub siger han farvel til ved næste generalforsamling, fordi han ikke længere har børn, der er aktive i klubben.

Tekst og foto: Gert Ellegaard, Kommunikation

Interviewet er fra januar 2018.

  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.03.18
Opdateret
02.02.21
Link til denne side: