Søg
 

Christian Wedell-Neergaard

​Christian Wedell-Neergaard spiller kornet i Borup Brass Band og har gjort det siden 1974. ​​​​​​​

Glad musik giver ny
energi til det
politiske arbejde

Christian Wedell-Neergaard (C) går seriøst til værks, når han skal rundt om en politisk sag i Regionsrådet. Og han tager gerne redskaber fra den kreative verden med ind i arbejdet

  • Bopæl: Borup
  • Parti: Det Konservative Folkeparti
  • Født i 1956

En ”kornet” er et messingblæseinstrument, der ligner en trompet, men ikke er det helt. Regionsrådets konservative medlem, Christian Wedell-Neergaard, er en mester på instrumentet, og han har siden 1974 været trofast, aktivt medlem af Borup Brass Band.

Umiddelbart skulle man ikke tro, at der en kobling mellem musik og politik. Christian Wedell-Neergaard mener imidlertid, der er en rigtig god og meningsfuld sammenhæng.

- Det musiske og kreative er en vigtig evne at have, når man skal tænke anderledes. Og det skal vi i politik. Vi skal evne at kæde argumenter sammen, og det kræver, at vi er i stand til at sætte os ind i andres synspunkter. Først i den refleksion er vi i stand til at ramme hovedet på sømmet i en kompliceret politisk sag, siger Christian Wedell-Neergaard, der i øvrigt bliver drillet af familien, når han øver på sin kornet i hjemmet på Svenstrup Gods .

- De siger, det lyder som en kat, der bliver trukket i halen, smiler han og pointerer, at instrumentet lyder langt bedre i samspil med de andre i orkestret.

En livsstil
Det er kun de to af i alt syv børn i alderen mellem 18 og 31 år, som bor hjemme hos Christian Wedell-Neergaard og hustruen Annette, der er direktør for Hotel Prindsen i Roskilde. De andre har travlt med studier og arbejde i både ind- og udland.

Christian Wedell-Neergaard er godsejer. Svenstrup Gods er fra 1782, og han har stået i spidsen for det i 25 år. Han er chef for 18 ansatte, der blandt andet klarer produktionen af 30.000 svin om året.

Der er ikke bare tale om et job, men en livsstil. Arbejdsdagene er lange, men Christian Wedell-Neergard prioriterer også det politiske arbejde meget højt.

- Vi har et kolossalt ansvar som politikere. Vi skal være velforberedte og engagerede. Vi skal være drevet af at gøre en forandring. Så længe jeg synes, jeg gør nytte i politik, vil jeg blive ved. Man skal føle et kick. Det er det, jeg er drevet af, siger regionspolitikeren.

Værdi for borgere
Det var også ønsket om at gøre en forskel, som gjorde, at Christian Wedell-Neergaard satte gang i kvalitetsdiskussionen om sygehusbehandlingen i Region Sjælland. En debat, der blandt andet udmøntede sig i en årlig kvalitetsrapport.

- Jeg er særligt glad for, at jeg var med til at sætte gang i denne proces. Det er jeg stolt af, for at sikre kvaliteten i behandlingen på sygehusene er noget, der har en værdi for den enkelte borger i regionen, siger han.

Vigtig brobygning
I den nuværende valgperiode vil det for Christian Wedell-Neergard også komme til at handle meget om Femern Bælt-forbindelsen. Han glæder sig til, at et af Europas største infrastrukturprojekter står klar i 2021. Hvis vi er dygtige nok, vil projektet skabe vækst og arbejdspladser i Region Sjælland, vurderer han, men vi må ikke gå alt for naivt ind i det, lyder hans opfordring.

- Vi skal passe på med at tro, at sådan et projekt kun skaber vækst på vores side af tunnelen. Vi skal være vågne nu, mener Christian Wedel-Neergaard, der er stor tilhænger af EU, men til gengæld kritisk over for regionerne generelt. Han så dem gerne nedlagt.

- Det er en kunstig opdeling, vi har nu. Jeg ønsker en organisatorisk struktur med ét samlet sygehusvæsen, så alle er sikret samme, gode behandling.

  

Han har stået i spidsen for Svenstrup Gods i 25 år og er chef for 18 ansatte.

Klik her, for Christian Wedell-Neergaards kontaktoplysninger.

Tekst: Ulla Grundtvig Brask
Foto: Bo Nymann

Interviewet er fra februar 2014 

Oprettet
09.01.12
Opdateret
02.02.21
Link til denne side: