Søg
 

Interreg-programmet South Baltic - to offentlige høringer for henholdsvis miljøvurdering og program

Fra den 8. september 2021 til den 15. oktober 2021 er der to offentlige høringer for henholdsvis selve Interreg-programmet South Baltic og miljøvurderingen af programmet.

​Interreg-programmet South Baltic – to offentlige høringer for henholdsvis miljøvurderingen og selve programmet

Interreg-programmet South Baltic er et EU-samarbejdsprogram for den sydlige Østersø. 25 regioner og distrikter i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen, som har kystlinje eller umiddelbar nærhed til Østersøen, deltager i programmet, der løber fra 2021 til 2027. Fra dansk side deltager Region Sjælland og Bornholms Regionskommune. Formålet med Interreg-programmerne er generelt at fremme en integreret regional udvikling i grænseregionerne i EU gennem grænseoverskridende samarbejde. Programmet South Baltic har især fokus på at styrke den blå og grønne vækst og omstilling.

Høring for miljøvurderingen

Ved udarbejdelsen af programmet South Baltic skal der ske en fælles miljøvurdering af programmet. I Danmark fremgår regelsættet af miljøvurderingsloven (LBK 973/2020). Som led i miljøvurderingen høres offentligheden og berørte myndigheder i perioden den 8. september 2021 til den 15. oktober 2021 om bemærkninger til den miljørapport, som programmyndighederne har udarbejdet, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Du kan læse miljørapporten her

Du kan læse et resumé af miljørapporten her

Du kan læse en beskrivelse af programmet South Baltic her

Du skal senest den 15. oktober 2021 sende dine eventuelle bemærkninger til mijøvurderingen via et spørgeskema på programmets hjemmeside eller ved at sende en mail til dorchr@regionsjaelland.dk

Høring for selve programmet South Baltic

Høringen for selve programmet South Baltic foregår i perioden 8. september til og med 15. oktober 2021.
 
Du kan se udkast til programindhold, og frem til og med den 15. oktober 2021 sende dine bemærkninger til høringen for selve programmet via et spørgeskema på programmets hjemmeside eller ved at sende en mail til dorchr@regionsjaelland.dk

Du kan læse en beskrivelse af programmet South Baltic her

Du kan også se udkast til programindhold for de fire nedenstående valgte prioriteter her.

Prioritet 1: Innovation og internationalisering, herunder digitalisering og maritim udvikling

Prioritet 2: Grøn omstilling, herunder vedvarende energi, bæredygtig vandforvaltning, cirkulær økonomi og naturbeskyttelse

Prioritet 3: Kultur og bæredygtig turisme, herunder social inklusion og social innovation

Prioritet 4: Kapacitetsudvikling, af både offentlige institutioner og andre lokale aktører, samt mellemfolkelige aktiviteter (people-to-people)

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Dorthe Skovrød Christensen, Region Sjælland, på tlf. 21 64 68 73 eller dorchr@regionsjaelland.dk
 
Du kan evt. også læse mere her.

Alle dokumenter i forbindelse med den offentlige høring på South Baltic-hjemmesiden findes her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.09.21
Opdateret
10.03.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.