Søg
 

Råstofplan 2020 er vedtaget - mulighed for klage og søgsmål

Afgørelsen om vedtagelse af Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse den 15. marts 2021.

​Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020 - mulighed for klage og søgsmål

Regionsrådet har den 8. marts 2021 vedtaget Råstofplan 2020, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.
 
 
Afgørelsen om vedtagelse af Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra denne offentlige bekendtgørelse på Region Sjællands hjemmeside den 15. marts 2021. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.
 
Du kan se Råstofplan 2020 og læse nærmere om dine muligheder for klage og søgsmål her:
 
 
Du kan også læse mere om planens tilblivelse og de forudgående offentlige høringer, herunder se hvidbøgerne med regionens bemærkninger til høringssvarene i 1. og 2. offentlige høring. 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.10.20
Opdateret
15.03.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.