Søg
 

Afdelinger og enheder

Kontaktoplysninger og EAN-numre på Region Sjællands afdelinger og enheder.

Ønsker du at kontakte en navngiven medarbejder, skal du henvende dig via den pågældende afdeling/enheds hovedkontaktoplysninger.

Koncern Indkøb

Udbudsstrategi, indkøbspolitik, kontaktoplysninger og EAN-nummer for Koncern Indkøb i Region Sjælland.

Intern Kontrolenhed

Intern Kontrolenhed vejleder og rådgiver lederne i kasse- og regnskabsregulativ og ledelsestilsyn samt følger op og kontrollerer, at ledelsestilsyn gennemføres i de enkelte koncernenheder.

Koncern Kommunikation og Presse

Koncern Kommunikation og Presse varetager en lang række kommunikationsopgaver i Region Sjælland. Både internt og eksternt.

Koncern IT

Koncern IT understøtter Region Sjællands mål om ét sammenhængende virke gennem optimal udnyttelse og styring af fremadrettet teknologi.

Koncern HR

Koncern HR udgør ét af seks tværgående centre i regionen. Vi har ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, MED og arbejdsmiljø, løn og personale samt leder- og kompetenceudvikling.

Koncern Økonomi

Koncern Økonomi arbejder med Region Sjællands budgetter og regnskaber - herunder økonomiske analyser.

Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik står blandt andet for vask, køkkendrift, rengøring og vedligeholdelse af veje og grønne arealer.

Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning arbejder blandt andet med patientsikkerhed, forskning, abort og sterilisation, byggerier, forebyggelse og sundhedsaftaler og specialeplanlægning.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet bistår Regionsrådet og Direktionen med analyser og udredninger.

Medicoteknik

Reparation, service og vedligehold af medicoteknisk udstyr.

Data og udviklingsstøtte

Data og udviklingsstøtte er et tværgående center, hvis kerneopgaver består i at understøtte hele organisationen på en række områder, herunder medvirke til at sætte en strategisk retning.

Præhospitalt Center

Præhospitalt Center sørger for transport af patienter - både i planlagte og akutte situationer.

Regional Udvikling

Regional Udvikling er en samlet afdeling, der arbejder med opgaver inden for miljø, kollektiv trafik og øvrig regional udvikling.

Sygehusapoteket

Region Sjællands Sygehusapotek forsyner regionens sygehuse med lægemidler. Sygehusapoteket rådgiver desuden sygehusenes afdelinger om brug af medicin.

Oprettet
25.11.11
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.


Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.