Søg
 

Råstofplan 2020 er vedtaget

Regionsrådet har den 8. marts 2021 vedtaget Råstofplan 2020, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020

Regionsrådet har den 8. marts 2021 vedtaget Råstofplan 2020, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Du kan se Regionsrådets beslutning her. 

Du kan se Råstofplan 2020 her: 

 
Du kan også læse mere om planens tilblivelse og de forudgående offentlige høringer, herunder se hvidbøgerne med regionens bemærkninger til høringssvarene i 1. og 2. offentlige høring. 
 
Klagefristen til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen om vedtagelse af Råstofplan 2020 og miljøvurderingen samt fristen for anlæggelse af søgsmål er udløbet. Der er indgivet 7 klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan få betydning for råstofplanens udformning.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.01.19
Opdateret
17.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Råstofplan 2020, gældende
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.