Søg
 

Råstofplan 2016

Her kan du læse om Råstofplan 2016. Fire klager over råstofplanen er sendt til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016

Regionsrådet har den 8. december 2016 vedtaget Råstofplan 2016, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Du kan se Råstofplan 2016 og miljøvurderingen af råstofplanen her:

 www.raastofplan.regionsjaelland.dk

Du kan også læse mere om planens tilblivelse og de forudgående offentlige høringer, herunder se hvidbøgerne med regionens bemærkninger til høringssvarene i 1. og 2. offentlige høring.

 Tre klager er fortsat under behandling 

Der er kommet fire klager over Råstofplan 2016. De tre er fortsat til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, mens nævnet har afvist at realitetsbehandle klagen ved Myrup. Klagerne vedrører:

 

Udfaldet af klagesagerne kan få betydning for råstofplanens endelige udformning.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.16
Opdateret
05.11.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Råstoffer
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 58 30 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.