Søg
 

Råstofplan 2016, historisk

Her kan du finde den nu historiske Råstofplan 2016, der er afløst af Råstofplan 2020. 

Råstofplan 2016

Her kan du finde den nu historiske Råstofplan 2016, der er afløst af Råstofplan 2020. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Du kan se Råstofplan 2016 og miljøvurderingen af råstofplanen her:

 www.raastofplan.regionsjaelland.dk

Du kan også læse mere om planens tilblivelse og de forudgående offentlige høringer, herunder se hvidbøgerne med regionens bemærkninger til høringssvarene i 1. og 2. offentlige høring.

 Alle fire klager er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Alle fire klager over Råstofplan 2016 er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har afvist at realitetsbehandle en klage vedrørende Myrup Graveområde. Nævnet har stadfæstet Stuby Graveområde og har stadfæstet at en udvidelse af Mogenstrup Graveområde ikke er medtaget i råstofplanen. Nævnet har stadfæstet retningslinje 12 og 14, men ophævet retningslinje 13 for rækkefølgeplanlægning. Østre Landsret har efterfølgende frifundet Miljø- og Fødevareklagenævnet, der var blevet stævnet ift. afgørelsen om rækkefølgeplanlægning:

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.16
Opdateret
15.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Historiske råstofplaner
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.