Søg
 

Råstofplan 2016

Her kan du læse om Råstofplan 2016. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort alle fire klager over råstofplanen.

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016

Regionsrådet har den 8. december 2016 vedtaget Råstofplan 2016, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Du kan se Råstofplan 2016 og miljøvurderingen af råstofplanen her:

 www.raastofplan.regionsjaelland.dk

Du kan også læse mere om planens tilblivelse og de forudgående offentlige høringer, herunder se hvidbøgerne med regionens bemærkninger til høringssvarene i 1. og 2. offentlige høring.

 Alle fire klager er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Alle fire klager over Råstofplan 2016 er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har afvist at realitetsbehandle en klage vedrørende Myrup Graveområde. Nævnet har stadfæstet Stuby Graveområde og har stadfæstet at en udvidelse af Mogenstrup Graveområde ikke er medtaget i råstofplanen. Nævnet har stadfæstet retningslinje 12 og 14, men ophævet retningslinje 13 for rækkefølgeplanlægning. Klager har indbragt nævnets afgørelse om rækkefølgeplanlægning for domstol:

 

Udfaldet af domstolens afgørelse om rækkefølgeplanlægning kan få betydning for råstofplanens endelige udformning.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.16
Opdateret
06.12.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.