Søg
 

Råstofplan 2012, historisk

Her kan du finde den nu historiske Råstofplan 2012, der er afløst af Råstofplan 2016.

 ​​Råstofplan 2012

Her kan du se den nu historiske Råstofplan 2012, der er afløst af Råstofplan 2016.

Råstofplan 2012-2023 (pdf - lav opløsning)  

Råstofplan 2012-2023 (pdf - høj opløsning)

 Strategisk miljøvurdering af råstofplanen

Som led i den strategiske miljøvurdering (SMV) blev der for hvert af de nye graveområder udarbejdet en overordnet beskrivelse og vurdering af de planlægningsmæssige og miljømæssige interesser i og omkring området. Disse SMV-skemaer er vedlagt som bilag.

Her kan se miljørapporten og SMV-skemaerne:

Miljørapporten (pdf)SMV-skemaer for de nye graveområder (pdf)Sammenfattende miljøredegørelse (pdf)

Regionen har som led i miljøvurderingen af råstofplanen udarbejdet vurderinger af visse nyudlagte områders eventuelle påvirkning af såkaldte Natura 2000-områder, der er beskyttet af EU-regler.

Vurderingerne viser, at de ti nye graveområder ikke vil skade eller påvirke en række nærved beliggende internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Forholdet til naturområderne er derfor ikke til hinder for, at graveområderne kan medtages i råstofplanen. Du kan læse vurderingerne her:

Avnsø (Kalundborg) (pdf)Bjerrede (Faxe) (pdf)Bregninge (Kalundborg) (pdf)Bøgebjerg (Vordingborg) (pdf)Glim (Lejre-Roskilde) (pdf)Kaldred (Kalundborg) (pdf)Lynge (Sorø) (pdf)Mogenstrup (Holbæk) (pdf)St Musse (Guldborgsund) (pdf)Stenrand (Kalundborg) (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.01.12
Opdateret
17.10.22
Link til denne side:
Andre sider under Historiske råstofplaner
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

 

 Spørgsmål og svar

 

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.