Søg
 

Region Sjælland foretager tilsyn i råstofgrave

Region Sjælland fører tilsyn med råstofindvindingen for at sikre, at indvindingen sker med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur.

​I Region Sjælland skal indvindingen af råstoffer ske med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur. Derfor er indvindingen af råstoffer underlagt krav og vilkår om for eksempel driftstider, gravegrænser, støj og andre miljøforhold. Region Sjælland fører samtidig tilsyn med indvindingen for at sikre at vilkårene overholdes. 
   
Efter ønske fra Regionsrådet har tilsynene siden 2020 været intensiveret. Råstofgrave større end 50 ha, eller med en årlig indvinding større end 250.000 m3 , får minimum ét årligt ordinært tilsyn. For de mindre råstofgrave er tilsynsfrekvensen hvert 2. år. Et ordinært tilsyn er oftest anmeldt, men kan også være uanmeldt, f. eks. hvis der samtidig foreligger en henvendelse fra en nabo.

Herudover foretager Region Sjælland ekstraordinære tilsyn, der oftest er uanmeldte og normalt ikke har et fuldt omfang. De er ofte baseret på henvendelser fra bl.a. naboer om aktuelle forhold vedrørende støv, støj, spild eller andet. De ekstraordinære tilsyn kan dog også være planlagte og anmeldte, målrettet konkrete situationer, f.eks. ved ansøgninger eller efterbehandling af råstofgraven.

I grave med særlig fokus, f.eks. større grave med mange naboer eller særlige lokale forhold, føres tilsyn flere gange årligt. 

Droner giver bedre tilsyn

Region Sjælland har siden 2020 anvendt droner i forbindelse med tilsyn, når det er hensigtsmæssigt. Dronerne kan f.eks. benyttes til at fastlægge afstand til naboer, anslå ressourcemængder, koter (højdeforhold) og placering af maskiner, råstofbunker mm. For øjeblikket har vi to droner.  


Hotline

Region Sjælland har en hotline for henvendelser vedrørende gener fra råstofgrave. Her kan du anmelde gener og problemer. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.11.21
Opdateret
30.05.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.