Søg
 

Gravetilladelse og anmeldelse

Før der kan ske en indvinding af råstoffer, skal indvinder have en gravetilladelse af Region Sjælland. Ikke-erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning skal anmeldes til regionen. Du kan finde ansøgningsskema og læse mere herunder.

Oplever du gener fra råstofindvindingen - kontakt hotline

Hvis du som nabo til en råstofgrav oplever gener fra indvindingen kan du kontakte os.

Høringer, klagefrister og gældende gravetilladelser

Her kan du se nyere gældende gravetilladelser og klagefrister. Du kan også se høringer om ansøgninger og afgørelser om VVM-screeninger og VVM-høringer her (miljøvurderinger). Ældre, men stadig gældende tilladelser, kan ikke ses her.

Region Sjælland foretager tilsyn i råstofgrave

Region Sjælland fører tilsyn med råstofindvindingen for at sikre, at indvindingen sker med så få gener som muligt for borgere, miljø og natur.

Ansøgningsskema, anmeldelse og generelle oplysninger

Information vedr. ansøgning om indvinding, anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding og prøvegravninger samt generelle oplysninger om tilladelser og miljøvurdering.

Oprettet
16.04.14
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Regionsrådet

Se de 41 politikere, der udgør Region Sjællands Regionsråd.