Søg
 

Region Sjællands indsats mod PFAS 2023

Indsatsen mod PFAS er en af regionens mange indsatser på jordforureningsområdet. Formålet er at beskytte menneskers sundhed, vores drikkevand og målsat overfladevand.

Regionen kortlægger grunde med konkret mistanke om PFAS aktiviteter og undersøger for PFAS, hvor der kan være en risiko for vandforsyningerne og boliggrunde. 

Herudover vurderer vi  mulig PFAS forurening, når private selv undersøger deres grund, og vi er høringspart, når stat eller kommuner udsteder påbud om oprensning af PFAS forurening. 

I 2023 har vi særligt fokus på: 
  • Opsporing af PFAS forurening på brandøvelsespladser
  • Opsporing af PFAS forurening ved Tune Vandværk
  • Afklaring og eventuel igangsætning af oprensning på Roskildevej 37, Greve 
  • Samarbejde om opsporing af PFAS forurening i samarbejde med Region Hovedstaden, Ishøj, Greve og Høje Taastrup kommuner
  • Etablering af et testcenter for PFAS oprensning i samarbejde med Slagelse Kommune og RESC
  • Deltagelse i udviklingsprojekter og vidensopsamling på PFAS området
Særligt fokus på brandøvelsespladser
Regionerne har særligt fokus på brandøvelsespladser, hvor skum med PFAS kan være håndteret. Vi tror, at det er her det er værst og derfor er vi startet her. 

I 2022 har regionerne i samarbejde med kommunerne skabt et overblik over, hvor der har været brandøvelsespladser. 

I Region Sjælland har vi lokaliseret ca. 42 brandøvelsespladser. Vi har gennemgået historisk materiale for pladserne og tager løbende stilling til om disse grunde skal forureningskortlægges. 
I 2022 blev der udført undersøgelser med henblik på at afklare risikoen for grundvand og undersøgelser med fokus på mulig påvirkning af overfladevand. 

Resultaterne viser heldigvis, at vi ikke ser forureninger på niveau med Korsør Brandskole. På de brandstationer vi har undersøgt med fokus på grundvand, har vi konstateret fund af PFAS over 
grundvandskvalitetskriteriet, ligesom der på en tidligere forsvarslokalitet, er fundet indhold i grundvandet over kriteriet. 

Flere af lokaliteterne er kommunerne nu i gang med at vurdere ift. om forureneren kan gøres ansvarlig. Heldigvis kan vi også afslutte flere af sagerne, hvor vi vurderer, at der ikke er risiko for vandindvindingen i lokalområdet. 

I 2023 har vi igangsat nye undersøgelser, der skal bidrage til vores overblik over evt. forurening af vores grundvand og boliggrunde med PFAS. 

Kort over Brandøvelsespladser i Region SjællandOprettet
03.02.23
Opdateret
02.03.23
Link til denne side:
​​Regionernes arbejde med PFAS 

Du kan læse meget mere om regionernes arbejde med jordforurening her: 

 

www.jordforureninger.dk​​​

Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.