Søg
 

PFAS og børneinstitutioner

Der er stort fokus på PFAS i dag. Borgere med børn i børneinstitutioner kan derfor være bekymrede for, om der er PFAS i jorden i deres institution.

​Modelfoto, pexels.com​​​​

​PFAS og børneinstitutioner


Der er stort fokus på PFAS i dag. Borgere med børn i børneinstitutioner kan derfor være bekymrede for, om der er PFAS i jorden i deres institution. 

Vi forventer ikke store udfordringer med PFAS i børneinstitutioner
Regionerne gennemførte i 2008 – 2011 en særlig indsats rettet mod forurenet jord i børneinstitutioner og på offentlige legepladser. I den forbindelse gennemførte vi undersøgelse og oprensning, hvor det var nødvendigt.

Vi finder i dag primært PFAS i sammenhæng med andre forureningstyper. Derfor vurderer vi, at der ikke vil være store udfordringer med PFAS - også selvom indsatsen i 2008-2011 ikke omfattede PFAS.

Mediernes liste er ikke en mistankeliste
De lister, som medierne anvender, er alene en oversigt over brancher og aktiviteter, der kan have anvendt PFAS. Det er dog ikke verificeret, og der er er således ingen ny viden på disse lokaliteter. 

Produktionen af PFAS-forbindelser startede først omkring 1950 og først i slutningen af 1960erne slog brugen af stofferne rigtig igennem. Muligt forurenede aktiviteter før den tid, har således ikke anvendt PFAS-stoffer. 

En stor opgave at vurdere PFAS
Regionerne står overfor en stor opgave med at vurdere om der kan være PFAS forurening på de enkelte lokaliteter. Vi kan ikke sige, hvornår vi har vurderet de enkelte grunde. Vi starter der, hvor risikoen er størst og vi vurderer, at det er på brandøvelsespladserne. Dem er vi i fuld gang med at undersøge.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.02.23
Opdateret
17.02.23
Link til denne side:
Regionernes arbejde med PFAS 

Du kan læse meget mere om regionernes arbejde med jordforurening her: 

 

www.jordforureninger.dk​​​

 

 Kontakt

 
Regional Udvikling

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.