Søg
 

Servicemål

Her kan du se vores servicemål for løsning af opgaver på jordforurenings- og råstofområdet.

​Servicemål

Region Sjælland har en række servicemål for løsning af opgaver på jordforurenings- og råstofområdet. Du kan se dem herunder. 

Opgave

Servicemål

Aktindsigt

Færdigbehandlet indenfor 7 arbejdsdage.

Ved store sager kvitteringssvar indenfor 7 arbejdsdage, og behandlet hurtigst muligt herefter.

Indledende kortlagte med bolig (vurdering af kortlægning i forbindelse med salg eller låneproblemer)

4 mdr. fra henvendelse til varsel af afgørelse

1 års undersøgelser

1 år fra grundejers anmodning

Nuancering af forureningsbeskrivelsen på V2 kortlagte arealer med bolig

2 mdr. fra grundejeres anmodning

Hastekortlægning efter anmodning fra kommunerne

Opstart på sagsbehandling senest 2 uger efter at sagen er modtaget.

Høringssvar til kommunernes udkast til tilladelse til ændret anvendelse på forurenede grunde eller muligt forurenede ejendomme (§ 8)

4 uger

Vurdering af om fund af forurening ved byggeri og jordarbejde skal kortlægges (§ 71)

Svar på om regionen vil kortlægge eller ej. 80 % svares inden for én uge, 100 % indenfor 4 uger

Vurdering af kommunale sager om påbud til forureneren (§ 40/41)

Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives inden for den af kommunerne fastsatte frist.

Vurdering af kommunale påbudssager om villa olietanke (§ 48)

Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives inden for den af kommunerne fastsatte frist.

Nye forureninger indberettet af kommunerne og sager om jordflytninger (bortset fra sager om fund ved byggeri og jordarbejde)

Opstart af sagsbehandling senest 12 måneder efter at sagen er modtaget.

Afregning af undersøgelse og oprensning efter værditabsordningen

Afsluttes hvis muligt inden 18 måneder efter disponering af midler fra Finansstyrelsen.

Dispensation til tilførsel af jord til råstofgrave (§ 52)

Afgørelse truffet senest 6 mdr. fra sagen er modtaget og

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.08.15
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.