Søg
 

Regionens opgaver

Her kan du læse om de opgaver, regionen løser på jordforureningsområdet.

Billede af gravemaskine

Kortlægning og undersøgelse af forurenede grunde

Regionen kortlægger forurenede grunde, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Formålet er at sikre rent drikkevand, og at forureninger ikke truer menneskers sundhed f.eks. ved kontakt med forurenet jord, eller hvis forureningen trænger ind i boligen.

Arbejdet udføres efter jordforureningsloven.

De primære opgaver er:

  • at opspore og kortlægge forurenede arealer.

  • at undersøge og oprense forurenede arealer i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder med målsat overfladevand samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

  • at samarbejde med kommunerne om tilladelser til byggeri og anlægsarbejde, ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme samt give høringssvar på forureningssager, hvor der er givet påbud.

  • at vurdere frivillige historiske redegørelser, undersøgelser og oprensninger.

  • at råde og vejlede borgere om forurenede grunde.

  • at behandle forespørgsler fra ejendomsmægler m.fl. i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Hvor kommer forureningen fra? 

Jordforurening stammer typisk fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt kemikalier, men kan også skyldes uheld fra f.eks. utætte olietanke.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.09.14
Opdateret
30.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.