Søg
 

Testgrund ved Tujavej i Køge

Tujavej 11. Grunden benyttes i dag som testgrund for afprøvning og udvikling af nye metoder til undersøgelse- og afværge af forurenet indeluft med klorerede opløsningsmidler.

Beskrivelse af lokaliteten
Ejendommen består af et 1-plans parcelhus fra 1978, og er forurenet med triklorethylen (TCE) i jord, grundvand og poreluft. Forureningen stammer fra driften af en tidligere maskinfabrik på naboejendommen. Forureningen er spredt i terræn mellem 2-5 meters dybde i sandlinser i moræneleren, og i nogle områder er den sivet ned til det primære grundvandsmagasin i 20 meters dybde. Der er spunset rundt om ejendommen for at undgå spredning af terrænnær forurening til de andre ejendomme i kvarteret.​

 


 
​​
Muligheder på testgrunden

Testgrunden ved Tujavej kan lånes af eksterne parter til at understøtte projekter om udvikling af undersøgelses- og afværgemetoder til jord, grundvand og forurenet indeluft. Testgrunden kan desuden anvendes i forbindelse med undervisning.

Eksempler på gennemførte metodeafprøvninger på Tujavej:
Intelligent ventilation
Uddannelser af forureningshund

En del af Danish Soil Partnership
Som et led i det offentlig-private samarbejde Danish Soil Partnership har de danske regioner i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af testgrunde. Testgrundene fungerer som forsknings- og udviklingsgrunde for universiteter, regioner og private virksomheder.
Testgrunden på Tujavej 11 indgår i netværket. Testgrundene skal give mulighed for udvikling af nye teknologier og fungere som et udstillingsvindue overfor omverdenen.

 
Læs mere

 
Kontakt

 
Susanne Rinette Pedersen

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.07.21
Opdateret
18.07.22
Link til denne side:
Andre sider under Udviklingsprojekter og testgrunde
 

 Visitkortvælger

 

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.