Søg
 

Testgrund ved Stengårdens Losseplads, Hvalsø

Region Sjælland åbnede i 2016 en testgrund ved Stengårdens Losseplads til udvikling af metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening målrettet pesticidforuerening.

 

Beskrivelse af lokaliteten.

Stengårdens Losseplads blev etableret i et tidligere grusgravsområde og var i drift i perioden 1972-1984. Der er deponeret mange typer af affald på lossepladsen, bl.a. industriaffald, forurenet jord, spildevandsslam og dagrenovation.

Grundvandet under lossepladsen, der blandt andet er forurenet med phenoxysyrer, oppumpes og renses på Regionens anlæg. Anlægget er pt. under renovering. Lossepladsen danner også metangas, som Regionen oppumper for at undgå eksplosion i en nærtliggende bolig. Den oppumpede gas afbrændes i en gasgenerator og omsættes til elektricitet, som sælges.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=4ef9d73114d416169dab55df660384c9&source=embed&photo%5fid=71561534">

 

Muligheder på testgrunden

Testgrunden på Stengårdens Losseplads kan understøtte projekter og forsøg med nye undersøgelsesmetoder og/eller on-site rensning af pesticider – særligt phenoxysyrer. Testgrunden kan desuden anvendes som led i undervisning i f.eks. prøvetagningsmetoder. Herudover er der mulighed for at teste metoder til omsætning af oppumpet metangas. 

Eksempler på tidligere gennemført metodeafprøvning på Stengården:

  • Biologisk nedbrydning af pesticider
  • ​Biofilmanlæg
  • Membranfiltrering​

 En del af Danish Soil Partnership

Som et led i det offentlig-private samarbejde Danish Soil Partnership, har de danske regioner i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af testgrunde. Testgrundene fungerer som forsknings- og udviklingsgrunde for universiteter, regioner og private virksomheder.

Testgrunden ved Stengårdens lukkede losseplads indgår i netværket. Testgrundene skal give mulighed for udvikling af nye teknologier og fungere som et udstillingsvindue overfor omverdenen.

Læs mere

 

Kontakt

Bente Højlund Hyldegaard, specialkonsulent
behyl@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.09.16
Opdateret
19.10.21
Link til denne side:
Andre sider under Udviklingsprojekter og testgrunde

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.