Søg
 

Testgrund ved Stengårdens Losseplads, Hvalsø

Region Sjælland har i 2016 åbnet en testgrund for udvikling af metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening. Testgrunden skal være trækplaster for offentlige-private samarbejdsprojekter.


Rent drikkevand til de kommende generationer

Testgrunden ved Stengårdens lukkede losseplads i Hvalsø skaber mulighed for offentligt-private innovationssamarbejder, der kan føre til fremtidens løsninger på oprensning af jord- og grundvandsforurening, teknologi overførsel / udvikling  og verifikation af teknologi.

Det kan for eksempel være et samarbejde med miljøteknologiske virksomheder, entreprenører og rådgivere, og forsknings- og undervisningsinstitutioner, hvor der arbejdes på at udvikle metoder og løsninger på oprensning af jord- og grundvandsforurening. Løsninger som efterspørges både i Danmark og i udlandet.​​

​​

Flere aftaler er indgået

Region Sjælland har allerede indgået aftaler med en række offentlige og private organisationer og virksomheder, blandt andet:

  • Ozonanlæg: En co-creation proces med Amerikanske Piper Environmental Group. Projektet handler om, hvordan ozonterknologien implementeres og optimeres til danske forhold som alternativ til anvendelse af aktivt kul som den afsluttende renseproces. 

  • Gasgenerator: Sikring af indeklimaet - Deponigas A/S udvinder gas fra lossepladsen. Gassen forbrændes i en gasmotor og producerer elektricitet svarende til ca. 30 husstandes forbrug.

  • Biologisk nedbrydning: BioREM udvikler i et samarbejde med  Teknologisk Institut, GEUS og DGE, et anlæg til oprensning af lossepladser ved hjælp af biologisk nedbrydning på selve lossepladsen og i det forurenede grundvand.

  • Fjernelse af pesticider med biofilmanlæg: Aarhus Universitet udvikler biobassiner til behandling af pesticidbelastet vand i samarbejde med Region Sjælland. 

  • Membranfiltrering: Et alternativ til traditionel vandbehandling - Region Sjælland og Region Hovedstaden har et projekt, hvor membranfiltrering er et alternativ til traditionel vandbehandling. Her filtreres vandet ved hjælp af meget fine "huller" som gør det muligt at adskille små molekyler fra store. Herefter vil det opkoncentrerede vand kunne behandles med avancerede oxidations teknologier, som eksempelvis ozon.

På testgrunden har Region Sjælland desuden etableret et anlæg, der producerer el ved afbrænding af metangas fra lossepladsen.

En del af Danish Soil Partnership

Som et led i det offentlig-private samarbejde Danish Soil Partnership har de danske regioner i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af testgrunde. Testgrundene fungerer som forsknings- og udviklingsgrunde for universiteter, regioner og private virksomheder.

Testgrunden ved Stengårdens lukkede losseplads indgår i netværket som en af syv nationale testgrunde. Testgrundene skal give​ mulighed for udvikling af nye teknologier og fungere som et udstillingsvindue overfor omverdenen.

Læs mere

 

Kontakt

Hasse Milter, specialkonsulent
hmi@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.09.16
Opdateret
04.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Hasse Milter, specialkonsulent
Regionshuset
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.