Søg
 

Krav til prøver og analyser

Du skal følge Miljøstyrelsens og Regions Sjællands vejledninger, når du udtager prøver til analyse.

Krav til prøver og analyser

Region Sjælland gennemser oplæg

Region Sjælland gennemser og kommenterer gerne oplæg til forureningsundersøgelser, inden de udføres. Dermed forebygges, at der bruges tid og penge på forureningsundersøgelser, som regionen efterfølgende ikke kan godkende, fordi de ikke lever op til regionens krav.

Prøvetagning

For prøvetagning og analyse af jord- og vandprøver gælder Miljøstyrelsens 2 vejledninger Oprydning på forurenende lokaliteter (pdf) og Prøvetagning og analyse af jord (pdf).

Region Sjællands vejledning i håndtering af forurenet jord (pdf) skal også følges.

Undersøgelse for klorerede opløsningsmidler og andre flygtige forbindelser

Ved punktkilder med klorerede opløsningsmidler og andre flygtige forbindelser kan der indledningsvis foretages poreluftsmålinger. Ud fra resultatet kan der efterfølgende udføres boringer til udtagning af vandprøver.

Som udgangspunkt skal der udføres én boring pr. punktkilde. Ved usikker placering af punktkilder bør der udføres poreluftsmålinger i net, med min. 7 poreluftsmålinger pr. 400 m2. Alternativt kan der forinden udføres en screening med pbbRAE.

Udvælgelse af prøver til analyse

Der skal altid sendes mindst en prøve (jord-, vand- eller poreluftsprøve) til analyse fra en undersøgt punktkilde, også selvom der ikke er synlige tegn på forurening. Prøver skal udtages hvor der forventes højest koncentration.

Analyser

Ud fra ejendomsbeskrivelsen udvælges de relevante analyseparametre for henholdsvis jord-, vand- og poreluftsprøver på den enkelte lokalitet. Analyserne skal udføres på et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
04.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Miljø og Ressourcer
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.
Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.