Søg
 

Byggeri på kortlagte grunde

Hvis du skal bygge eller lave anlægsarbejde på en kortlagt grund.

Byggeri på kortlagte grunde

Du skal søge om en §8-tilladelse hos kommunen, hvis du ønsker at:

  • Udføre bygge og anlægsarbejde på en kortlagt ejendom, som anvendes til bolig eller som er placeret i et område med vigtigt grundvand eller nær målsat overfladevand​​.
  • Ændre en ejendoms anvendelse til mere følsom anvendelse, for eksempel fra erhverv til bolig.

Du kan læse .jordforureningsloven

Kommunens tilladelse indeholder som regel vilkår til det ansøgte projekt så mennesker og miljø ikke udsættes for en unødig risiko.

Region Sjællands rolle

Regionen tager stilling til kommunens §8-tilladelse. Når kommunen har lavet et udkast til en §8-tilladelse, bliver den sendt i høring hos regionen. Regionen har 4 uger, fra sagen er fuldt oplyst, til at svare på høringen.

Regionens opgave er at tage stilling til om bygge- eller anlægsprojektet eller den ændrede anvendelse vil fordyre en eventuel senere offentlig indsats på grunden.

Hvis du har brug for at vide noget om, hvilke krav regionen stiller i forbindelse med f.eks. forureningsundersøgelser og afværgeprojekter, så kig i vores offentlige webbog:

Region Sjællands offentlige webbog om​ jordforurening

Din ansøgning til kommunen

Du skal sende ansøgningen til den kommune, grunden ligger i. En ansøgning skal typisk indeholde en detaljeret projektbeskrivelse med en handleplan for håndtering af den forurenede jord.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
24.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.