Søg
 

Grænser for restforurening med olie og benzin

Værktøj til risikovurdering af restforurening med olie og benzin overfor grundvandet.

Bagatelgrænser for restforurening

Rammerne for beregningsværktøjet

  • Må kun anvendes ved velafgrænsede restforureninger med olie- og benzin.
  • Er kun beregnet til sager, hvor oprydningsniveauet svarer til den offentlige indsats efter jordforureningsloven.
  • Vurderer kun risiko for grundvand – ikke indeklima og kontaktrisiko.
  • Kan ikke anvendes i vurderingsgrundlaget for kortlægning efter jordforureningsloven – selv om restforureningen kan efterlades i forhold til grundvandet, kan restforureningen stadig blive kortlagt af hensyn til f.eks jordflytning og indeklima
  • Indregner ikke risikoen fra flere kilders samlede bidrag

Download beregningsværktøjet

Beregningsværktøj (.xls)Vejledning til beregningsværktøj (.pdf)

Hvorfor værktøj til beregning af risiko ved restforurening i forhold til grundvandet?

I forbindelse med oprydningssager på forurenede lokaliteter opstår der ofte situationer, hvor der efterlades større eller mindre forureninger.

Erfaringen viser, at de sædvanlige JAGG beregninger, der laves for at vurdere den medfølgende risiko, i denne sammenhæng kan virke for konservative.

Dette gælder i særdeleshed i forhold til grundvandet, hvor JAGG-resultatet kan give en overskridelse af kvalitetskriterierne uden at der reelt er en risiko forbundet med at lade forureningen ligge.

Hidtidig praksis på området har været, at vurderingerne er blevet udført af forskellige rådgivere og forskellige sagsbehandlere i regionen uden fælles retningslinjer.

Region Sjælland ønsker med udviklingen af dette værktøj at vurderingen af risikoen for denne type restforureninger bliver vurderet mere ensartet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
22.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.