Søg
 

Værditabsordningen

Hvis du har købt en bolig på en forurenet grund, uden at du på var klar over, at grunden var forurenet, kan du hente hjælp i værditabsordningen.

Billede af hus

Hvad er værditabsordningen?

Værditabsordningen finansieres via en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden at vide det, har købt en forurenet grund.

Hvis du er én af de uheldige boligejere, kan du – hvis du opfylder visse krav - med værditabsordningen få undersøgt din grund og evt. få fjernet forurening hurtigere end normalt.

Tilmelding til værditabsordningen følger ejendommen, så hvis du ønsker at sælge ejedommen, er det vigtigt, at du tilmelder dig ordningen før salget, således er den nye ejer omfattet af værditabsordningen.​

Ventetiden på undersøgelser er pt. omkring 6 mdr., mens ventetid på fjernelse af forurening er 5-7 år.

Hvis din grund skal have fjernet forurening, vil det koste dig en egenbetaling på 15.000 – 40.000 kr., som først skal betales, når forureningen fjernes. I følge jordforureningslovens § 31 udgør grundbeløbet for egenbetaling 40.000 kr. Grundbeløbet nedsættes med 2.500 kr. for hvert år der går fra det tidspunkt grunden konstateres forurenet svarende til kortlægning på vidensniveau 2. Egenbetalingen kan maksimalt nedsættes til 15.000 kr. Den del af udgiften, der overstiger egenbetalingen, betales af staten.

Pensionister kan få lån.

Er du fyldt 65 år, pensionist eller efterlønsmodtager, kan du få lån til egenbetalingen. Din ansøgning om lån skal indsendes sammen med din ansøgning om at komme med i ordningen. Du får hurtigt svar på, om du er omfattet af ordningen. Når regionen har undersøgt din grund og vurderet, at der skal fjernes foruerening, får du svar på din låneansøgning.

Regionen står for de praktiske opgaver med ordningen, det vil sige ansøgning om penge hos staten samt undersøgelse og oprensning af forurening.

Bliver forureningen fjernet helt?

Når en jordforurening renses op efter værditabsordningen, sker det for at fjerne risikoen ved forureningen og sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet er altså ikke at rense helt op, så der ikke er forurening tilbage på grunden. En måde at gøre det på kan f.eks. være at fjerne det øverste lag (normalt ½ meter) forurenet jord og erstatte det med ren jord.

Efter der er fjernet forurening, vil der derfor ofte være en restforurening tilbage på grunden, som derfor stadig vil være kortlagt som forurenet.

Når oprensningen er afsluttet, får du en erklæring fra regionen om, at du kan bo på din grund uden problemer, idet restforureningen er uden skadelig virkning for brugen af hus og have. Boligerklæringen kan indeholde oplysninger om anbefalinger og restriktioner i forhold til brugen af hus og have.

Egenbetalingen tilbagebetales, hvis der efterlades restforurening, og ejendommen fortsat er kortlagt efter jordforureningsloven. Egenbetaling følger altid ejendommen og ikke indbetaleren. Den tilbagebetales derfor til den grundejer, der ejer ejendommen ved sagens afslutning.

Mere information om værditabsordningen

Du kan læse mere om værditabsordningen i nedenstående pjece:

Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen (pdf)

Miljøstyrelsen har åbnet for en låneordning til boligejere, der er på værditabsventelisten. Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om hjælp til forureningsramte boligejere.

Ansøgningsskema til værditabsordningen

Ønsker du at tilmelde din boliggrund til værditabsordningen, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende det til regionen sammen med en kopi af dit skøde. Hvis du ønsker lån til egenbetaling, er det vigtigt, at du oplyser det ved ansøgning om optagelse i værditabsordningen. ​

Hent ansøgningsskema om optagelse i værditabsordningen (pdf, 57 KB)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.05.14
Opdateret
27.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.