Søg
 

Undersøgelse inden for 1 år

Vi undersøger din grund inden for 1 år, hvis din grund er kortlagt på Vidensniveau 1. Det kalder vi 1-års-reglen.

Undersøgelse inden for 1 år
        ​​​​​​​

1-års-reglen

Hvis din ejendom er kortlagt på vidensniveau 1, og der er bolig på grunden, kan du bede regionen om inden for 1 år at afklare, om ejendommen er forurenet eller ej. Denne mulighed kaldes også for 1-års-reglen.

Det fremgår af det brev, du har modtaget, om at din ejendom er kortlagt, om du kan bruge denne mulighed. Såfremt du ikke har modtaget et brev, om at din ejendom er kortlagt, kan du ikke benytte dig af 1-års-reglen.

Hvem kan bruge 1-års-reglen?

For at kunne få grunden undersøgt inden for 1 år, skal følgende være opfyldt:

  • Ejendommen skal være kortlagt på vidensniveau 1
  • Der skal være bolig på grunden

Hvis der på ejendommen er blandet bolig og erhverv, og det muligt forurenede område ligger på erhvervsdelen, undersøges forureningen som udgangspunkt ikke. Regionen kan ligeledes undlade at undersøge mulig forurening på arealer med fast belægning.

Hvordan forgår det i praksis?

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?token=c209e12d69a0abf6f2bbff36247d9d5f&source=embed&photo%5fid=12179444">​

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig en bekræftelse, og fra det tidspunkt har vi (Region Sjælland) 1 år til at afklare, om din grund er forurenet.

Du vil modtage et brev fra os med praktiske oplysninger, som navn og telefonnummer på kontaktpersoner, og vi vil aftale et tidspunkt for besigtigelse af ejendommen.

Efter besigtigelsen bliver der udarbejdet et forslag til undersøgelse, og herefter kan den praktiske del af undersøgelsen gå i gang. Du bliver forinden informeret om tidspunktet for undersøgelsen.

Undersøgelsen foregår med forskelligt udstyr alt efter adgangsforholdene, og der vil blive udtaget jord-, luft- eller vandprøver på de steder vi vurderer, der kan være forurenet.

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål undervejs.

Når resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i en rapport, afgør regionen, om ejendommen skal kortlægges som forurenet (vidensniveau 2) eller udtages af kortlægningen.

Hvor lang tid tager det?

Det tager som regel op til 1 år at få en afklaring på, om grunden er forurenet eller ej. Forløbet, der er beskrevet ovenfor, tager som minimum omkring 8 måneder.

Da vi har op til et par hundrede sager om året, skal du ikke forvente en afgørelse fra regionen, før ca. 1 år efter du har indsendt anmodningen.

Hvilke resultater kan du forvente?

Undersøgelsen skal afklare, om der er forurenet, og om der er en risiko ved en eventuel forurening, som vi vurderer kræver en indsats.

Hvis vi finder forurening kortlægger vi arealet på vidensniveau 2 (V2), som er en registrering af en konstateret forurening. Du vil modtage et brev om kortlægningen, og der vil, som ved vidensniveau 1 kortlægningen, være en række begrænsninger og vilkår knyttet hertil. Se mere om dette samt dine forpligtelser og handlemuligheder, når din grund er kortlagt på vidensniveau 2, her:

Min grund er forurenet - om V2 kortlagte grunde 

Hvis vi ikke finder forurening ved undersøgelsen, vil det undersøgte areal udgå af kortlægningen.

Kan grunden fortsat være kortlagt som muligt forurenet?

En del af grunden kan godt stadig være kortlagt som muligt forurenet efter 1års undersøgelsen.

Det kan være tilfældet, hvis:

  • En del af grunden ikke benyttes til boligformål, for eksempel blandet bolig og erhverv
  • Den mulige forurening ligger under fast belægning og derfor ikke udgør en kontaktrisiko

I ovennævnte tilfælde kan vi undlade at undersøge den mulige forurening, og dele af grunden kan derfor stadig være kortlagt på vidensniveau 1 (dvs. mistanke om mulig forurening) efter afslutningen af forureningsundersøgelsen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
22.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.