Søg
 

Udlægning af knust asfalt

Knust asfalt kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. 
Læs mere herunder, hvis du overvejer at udlægge knust asfalt.

Knust asfalt indeholder skadelige stoffer

Knust asfalt indeholder stoffer som tjære, olie og tungmetaller, der kan være skadelige for mennesker og miljø.
 

Det kan derfor kræve tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven at udlægge knust asfalt.

Det er kommunerne, der skal søges tilladelse hos.

Region Sjælland kan kortlægge arealer med knust asfalt som forurenede

Knust asfalt i direkte kontakt med jorden, medfører at jorden tilføres skadelige stoffer, som kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø.
 
Mennesker kan komme i kontakt med de skadelige stoffer og de skadelige stoffer kan udvaskes til grundvandet eller beskyttede vandløb.
 
Hvis du udlægger knust asfalt på din ejendom, kan regionen kortlægge arealet som forurenet på Vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. 

Arealet vil blive kortlagt ud fra en vurdering af den konkrete udlægning af knust asfalt på ejendommen.

En kortlægning på Vidensniveau 2 kan betyde, at du ikke længere kan benytte det kortlagte areal frit, som du ønsker.
Du vil fremover skulle spørge kommunen, om det kræver tilladelse, hvis du vil bygge eller grave på det kortlagte areal.
Samtidig kan en kortlægning betyde, at det måske bliver vanskeligere at belåne ejendommen for eksempel i forbindelse med et fremtidigt salg af ejendommen.

Vi kortlægger arealer, hvor den knuste asfalt bliver udlagt for at beskytte mennesker og miljø, men også for at beskytte at den knuste asfalt ikke senere bliver flyttet til andre følsomme steder.
 
Hvis knust asfalt anvendes til reparation og vedligehold af eksisterende asfaltbelagte veje og pladser, og den knuste asfalt ikke kommer i direkte kontakt med det underliggende jordmedie, vil regionen som udgangspunkt ikke kortlægge arealet.
 
Offentlige vejarealer og cykelstier inden for matrikuleret vejskel (eller vejarealer sammenlignelige dermed) som er omfattet af lov om offentlig vej, er generelt undtaget for kortlægning.
 

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du planlægger at udlægge knust asfalt, så skal du spørge din kommune, om det kræver tilladelse.
 
Hvis du vil vide, om den planlagte udlægning af knust asfalt kan medføre en kortlægning af din ejendom som forurenet, så skal du spørge Region Sjælland på tlf. 5787 5830 eller 5787 5831.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.01.17
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.