Søg
 

Nuancering af forurenede grunde

Nuancering er et system til at inddele forurening på boliggrunde i 3 forskellige kategorier alt efter, hvad forureningen betyder for dig og for din daglige brug af hus og have.

For grundejere

Det kan være svært at forstå de tekniske undersøgelser, der viser, om jorden er forurenet, og dermed også at skelne mellem forurening, som betyder noget for den daglige brug af hus og have, og forurening, som ikke betyder noget.

Det kan også være svært at sælge eller belåne en bolig, som ligger på en forurenet grund. Én af årsagerne er manglende kendskab til de forskellige typer af forurening.

Hvad er nuancering?

Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på en ejendom.

Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier

  • F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have.
  • F1: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd.
  • F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug
    af hus og have, eller som skal undersøges nærmere.

Hvilke grunde nuancerer vi?

Nuanceringssystemet gælder kun for de boliggrunde, hvor tekniske undersøgelser viser, at der er en forurening. Forureningen på din ejendom bliver derfor kun nuanceret, hvis den er kortlagt på Vidensniveau 2.

Hvis du ejer en boliggrund med en forurening, der er kortlagt på Vidensniveau 2, og som endnu ikke er nuanceret, kan du bede din region om at nuancere den.

Du skal blot kontakte os på mailadressen naturmiljo@regionsjaelland.dk, så hører du fra os inden 8 uger.

Hvis din boliggrund er kortlagt efter 2007, så har vi nuanceret forureningen. Hvis du vil vide, om forureningen er nuanceret til F0, F1 eller F2, så skal du kigge i det brev med vedlagt afgørelse, du har fået tilsendt fra os om, at grunden er kortlagt. I afgørelsen står der, hvilken nuancering forureningen har.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
22.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.