Søg
 

Min grund er måske forurenet

Hvordan forgår det normalt, når der er mistanke om forurening? Og hvilke handlemuligheder har du selv?

Min grund er måske forurenet
 ​​​​​​

Din ejendom findes måske i Region Sjællands register, da der er oplysninger om aktiviteter på ejendommen, som kan være kilder til forurening af jo​​​rden.

Du kan slå din ejendom op og se, om den er registreret som forurenet eller muligt forurenet i vores online webkort:

Se om din grund er forurenet - Online webkort ​

Trin for trin - sådan forgår det

1. Indledende kortlægning

Regionen indsamler arkivoplysninger fra gamle telefonbøger, byggesagsarkiver, lokalarkiver m.v.

2. Sagsbehandling

Regionen vurderer ud fra arkivmaterialet, om der er kilder til forurening på ejendommen. Aktiviteterne på ejendommen gennem tiden beskrives. Der er to mulige udfald (3a eller 3b), se herunder:

3a. Kortlægning på vidensniveau 1

Dette er det officielle udtryk for en begrundet mistanke om forurening på en ejendom. Grundejer får brev med oplysninger om årsagen til kortlægningen. Region Sjælland betaler ikke erstatning for en eventuel ejendomsværdiforringelse som følge af kortlægningen.

3b. Ingen mistanke om forurening

Ud fra arkivmateriale er der ingen mistanke om forurening. Grundejer får brev om, at ejendommen ikke kortlægges.

4. Kortlægningsundersøgelse

Hvis ejendommen bliver kortlagt på vidensniveau 1, skal den undersøges nærmere. Ved hjælp af boringer udtages jord- og vandprøver ved alle kilder til forurening på ejendommen. Prøverne analyseres på et laboratorium, og der skrives en rapport over resultaterne.

5. Næste led i sagsbehandlingen

Rapporten over forureningsundersøgelsen vurderes af regionen for at afgøre, om der findes en forurening på ejendommen. Der er to mulige udfald (6a eller 6b), se herunder:

6a. Kortlægning på vidensniveau 2

Dette er det officielle udtryk for, at en ejendom er konstateret forurenet. Grundejer får brev med oplysninger om årsagen til kortlægningen. Region Sjælland betaler ikke erstatning for en eventuel ejendomsværdiforringelse som følge af kortlægningen.

6b. Ejendommen udgår af kortlægningen.

Da der ikke findes en forurening på ejendommen udgår den af kortlægningen. Grundejer får brev om, at ejendommen udgår af kortlægningen.

Hvilke handlemuligheder har du?

Hvis din ejendom er omfattet af regionens indledende kortlægning, kan du fremskynde vurderingen af, om din ejendom skal kortlægges som muligt forurenet, ved selv at skaffe det relevante materiale om aktiviteterne på din ejendom fra kommunens arkiver m.v. Materialet skal du sende til Region Sjælland. Materialet vil indgå i sagsbehandlingen, når regionen vurderer, om din ejendom skal kortlægges som muligt forurenet.

Oftest vil det dog være nødvendigt at få udarbejdet en historisk beskrivelse af aktiviteter på ejendommen gennem tiden. Det er en kompliceret opgave, og regionen anbefaler derfor, at du bruger et rådgivende ingeniørfirma med speciale indenfor miljø.

Boligejere, som kortlægges på vidensniveau 1, har mulighed for at anmode regionen om en 1-års-undersøgelse. Hvis betingelserne er opfyldt, bliver en evt. forurening ved boligen undersøgt indenfor 1 år.

Hvis du ikke vil vente på regionen, kan du vælge selv at betale for undersøgelsen - det hedder "frivillig undersøgelse". Regionen har retningslinjer for disse undersøgelser og vil gerne godkende dit oplæg til undersøgelse, inden du går igang. Det sikrer, at vi fra starten er enige om forureningsundersøgelsens omfang.

Se videoen der beskriver hvordan regionen foretager en såkaldt V1 kortlægning.​

​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
28.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.