Søg
 

Min grund er forurenet

Hvis din grund er forurenet, er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Her kan du læse om dine forpligtelser, og om hvilke handlemuligheder du har, når din grund er V2 kortlagt.

Dine forpligtigelser, når du ejer en forurenet grund

Som ejer af en forurenet grund skal du:

  • søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden
  • anmelde flytning af jord til kommunen
  • anmelde fund af ny forurening til kommunen og
  • oplyse lejere eller købere om, at grunden er forurenet

Hvis du blot vil foretage almindeligt havearbejde, er der ingen særlige forpligtelser.

Du kan få forureningen på din grund nuanceret​

På boliggrunde inddeler regionen forureningen i 3 kategorier alt efter, hvilken risiko forureningen udgør for brug af hus og have. Det kaldes nuancering.

Du kan læse mere om kategorierne, og om hvordan du får nuanceret forureningen på din boliggrund her:

 Nuancering af forurenede grunde

Du kan anmode om optagelse i værditabsordningen

Region Sjælland betaler ikke erstatning for en eventuel ejendomsværdiforringelse som følge af kortlægningen.

Hvis du er én af de uheldige boligejere, der har købt en bolig på en forurenet grund, uden at du på købstidspunktet var klar over, at grunden var forurenet, kan du hente hjælp i værditabsordningen. Du kan læse mere om værditabsordningen her:

 Værditabsordningen

Hvornår fjerner regionen forurening?

Regionen fjerner kun forurening, hvis der er risiko for forurening af grundvand, målsat overfladevand eller risiko for menneskers sundhed. Regionen prioriterer løbende indsatsen på forurenede grunde, og tager de værst forurenede først. Det kan derfor vare længe, før regionen fjerner forurening på din grund. Måske kommer regionen slet ikke til din grund, hvis forureningen ikke truer grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed.

Hvis din ejendom er omfattet af offentlig indsats, står det i brevet og afgørelsen, du har modtaget fra regionen.

Hvis din ejendom er omfattet af offentlig indsats, fjerner regionen kun den forurening, der udgør en risiko. Det vil sige, at det ikke er sikkert, at al forurening fjernes.

Du kan vælge selv at betale

Ønsker du ikke at vente på, at regionen fjerner forurening fra din grund, eller er din grund ikke omfattet af offentlig indsats, så kan du vælge selv at betale for at få fjernet forureningen.

Hvis du selv betaler for at få fjernet forureningen, skal du være opmærksom på, at det ofte er nødvendigt med supplerende forureningsundersøgelser for at fastlægge forureningens udbredelse. Disse undersøgelser, skal du også selv betale for.

Hvis du ønsker at fjerne al forurening, så ejendommen kan udgå af kortlægningen, skal du være opmærksom på, at regionen skal inddrages i både forureningsundersøgelser og fjernelse af forureningen. Dette skyldes, at regionen er den myndighed, der afgør, om grunden kan udgå af kortlægningen.

Du skal også kontakte din kommune, da oprensningen kan kræve en tilladelse, som gives af kommunen.

Skal du selv betale for oprensningen?

Du kan som hovedregel ikke blive pålagt at undersøge eller fjerne en forurening, hvis du ikke selv er forureneren. Det gælder uanset om du ejer en bolig eller en virksomhed. Du kan dog komme til at betale for undersøgelse og fjernelse af forurening, hvis du ønsker at ændre grundens anvendelse, eller du ønsker at bygge eller grave i den forurenede jord.

Du kan læse mere om flytning af jord på denne side:

Flytning af jord ​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.10.14
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.