Søg
 

Frivillig undersøgelse - hvilke krav stiller regionen

En forureningsundersøgelse, som du selv betaler og selv tager initiativ til, kaldes en frivillig undersøgelse. Her kan du læse om grunde til at foretage en frivillig undersøgelse, og hvilke krav der er til undersøgelsen.

Frivillige undersøgelse

Hvorfor foretage en frivillig undersøgelse?

Du kan selv betale for at få udført en forureningsundersøgelse på din grund. Dette kaldes en frivillig undersøgelse, og vi (Region Sjælland) anbefaler, at du hyrer et rådgivende ingeniørfirma med speciale i jordforurening til at foretage undersøgelsen. Der kan være flere formål med en frivillig undersøgelse:

  • Ved mistanke om forurening: For at finde ud af, om din grund ER forurenet.
  • Ved konstateret forurening: For at afgøre forureningens omfang og karakter med henblik på at få overblik over, hvad det vil koste at fjerne forureningen.
  • Ved konstateret forurening: For at afgøre forureningens omfang og karakter med henblik på at få tilladelse til at bygge eller grave på en forurenet grund, da dette kan kræve en tilladelse fra kommunen.

Frivillig undersøgelse ved mistanke om forurening

Inden du selv betaler for en forureningsundersøgelse, så vær opmærksom på, at du måske har mulighed for at få regionen til at betale efter reglen om 1-års-undersøgelse. Hvis du ikke har ret til at få regionen til at betale, eller du ikke ønsker at vente på at regionen undersøger, så kan du vælge selv at betale for en undersøgelse.

Hvis du vælger selv at betale for undersøgelsen, skal du være opmærksom på, at Region Sjælland har en række krav til forureningsundersøgelser. Se kravene her:

 

Vi vil gerne godkende dit oplæg til undersøgelsen, inden du går igang. Det sikrer, at vi fra starten er enige om, at undersøgelsens omfang er tilfredsstillende, så du ikke bruger penge på en forureningsundersøgelse, som ikke kan godkendes.

Du skal dog være opmærksom på, at det efterfølgende kan blive nødvendigt med yderligere undersøgelser, hvis omfanget og udbredelsen af forureningen er anderledes end først antaget.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
24.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.