Søg
 

Klima og jordforurening

Her kan du læse om klimaændringernes betydning for løsning af jordforureningsopgaverne i Region Sjælland.

Billede af oversvømmelse, som kan skyldes klimaforandringer

Klimaændringer: Idékatalog med projektidéer

Der er brug for mere viden om, hvordan klimaændringerne påvirker jord- og grundvandsforureninger. Derfor har vi i Region Sjælland forsøgt at identificere de områder, hvor vi ser de største behov for at udbygge denne viden.

Vi har foreslået en række projekter til iværksættelse i de kommende år – gerne ved fælles løsninger med en række samarbejdsparter. I projektforslagene er der dels fokus på at opnå øget viden om klimaændringernes indvirkninger på jord- og grundvandsforureninger, dels på at udvikle værktøjer og ”best practice” for at kunne håndtere klimaudfordringerne på jordforureningsområdet.

Idékatalog med projektidéer (pdf, 5,9 MB) 

Notat om klimaændringer

Region Sjælland har gennemgået eksisterende viden i Danmark om mulige konsekvenser for jord- og grundvandsforureninger som følge af de forventede klimaændringer. Gennemgangen er sket som litteraturstudie af danske kilder med særlig vægt på projekter fra de øvrige regioner.
Det er hensigten, at der skal kunne udformes konkrete forslag til projekter, hvor ny viden om klimaets udvikling kan udnyttes og implementeres ved løsning af opgaverne på jord- og grundvandsområdet.

Finansieringen vil blive afklaret i forbindelse med udvælgelsen og iværksættelsen af hvert enkelt projekt og kan bl.a. inddrage regionens OPI-midler (Offentlig Privat Innovation) til jordforureningsområdet eller ekstern finansiering.

Notat om klim​aændringer (pdf, 6,3 MB)

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.05.14
Opdateret
29.09.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.
Spørgsmål om aktindsigter og brug af webkort (kortet, hvor du kan se, om din grund er forurenet)

Er din ejendom forurenet?

Er din ejendom forurenet?

Tjek, om din ejendom er forurenet på vores forureningskort.