Søg
 

Grøn energi

Grøn omstilling på energiområdet er central for regionens bæredygtige udvikling. Vedvarende energi produceret i regionen ved hjælp af vindmøller og bioenergianlæg skal dække 40% af det samlede energiforbrug i 2020.



Vedvarende energi er fremtiden

Vores energiforsyning skal i de kommende år omlægges fra en energiforsyning baseret på fossile brændsler som kul, olie og naturgas til en energiforsyning baseret på regionale vedvarende energiressourcer.
 
Her kommer især vindkraft og varme- og elproduktion ved hjælp af biomasse til at spille de centrale roller. Ved at etablere vindmøller nedbringes brændselsforbruget, sådan at hovedparten af det resterende forbrug kan dækkes af biomasse, især halm, træ, gylle og restprodukter fra industrien.
 

Vi vil bruge mindre energi

Men det er ikke nok, at vi bruger vind- og bioenergi. Vi skal samtidig nedbringe energiforbruget i vores bygninger, i produktionen, i vores forbruget og til transport, så biomassen kan ”strækkes” til at dække den del af energiforbruget der ikke dækkes gennem vindmøllernes elproduktion.
 
Her er der mange uudnyttede potentialer for energibesparelse og energieffektivitet i vores boliger, virksomheder og offentlige bygninger. Desuden vil et mere effektivt transportsystem på længere sigt kunne bidrage markant til et lavere energiforbrug.
 

Omstilling kræver samarbejde

Omstillingen af det regionale energisystem til vedvarende energi er en omfattende og krævende opgave. Derfor samarbejder regionen og de 17 kommuner om at udvikle langsigtede planer og konkrete projekter, der omsætter planerne til virkelighed.
 
Samtidig inspireres og støttes lokalsamfund, virksomheder og husholdninger i deres indsats for at bidrage aktivt til den grønne omstilling af vores region.
Oprettet
07.07.15
Opdateret
22.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 14.00
Fredag: 8.30 - 14.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.