Søg
 

Bioøkonomi

Bioøkonomi er et centralt indsatsfelt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Bioøkonomi omfatter alle former for bearbejdning og fremstilling af produkter af biologisk materiale. Det er et brancheområde, som rummer mange uudnyttede vækstmuligheder.Et nyt indsatsfelt

Bioøkonomi er et nyt indsatsfelt i Region Sjælland. Det handler om at benytte biomasse, dvs. biologisk frembragt materiale, så der skabes mest mulig værdi ud af denne vigtige regionale ressource.

Biomassen kommer især fra landbruget og skovbruget, som leverer fødevarer og råvarer til forskellige former for biomasse-baserede produkter og bioenergi. Desuden kan restprodukter fra landbruget, skovbruget og industrien udnyttes i nye produktionsprocesser.

Bioøkonomien skal skabe løsninger til overgangen fra en fossilt baseret region til en region, der bygger på regionens biomasse-ressourcer.

Mange forskellige anvendelser

Biomassen kan anvendes på nye og mere effektive måder, f.eks. ved at:

  • Udvikle højværdikomponenter i form af fødevareingredienser, kosmetik og lægemidler.
  • Erstate fossilt baserede komponenter med biomasse-baserede komponenter, f.eks. i plast- og byggevareindustrien.
  • Minimere spild og ressourceeffektivisering af produktionsprocesserne.
  • Udnytte restproduktstrømme fra en virksomhed i en anden virksomhed
  • Udvikle nye biomasse-baserede produkter

Innovation og udviklingsmuligheder

Gennem den regionale bioøkonomi vil vi udvikle bæredygtige løsninger inden for fødevarer, innovative biomasse-baserede produkter og bioenergi. Samtidig skal eksisterende produktionsprocesser gøres mere effektive, således at omkostningerne reduceres og konkurrenceevnen styrkes.

Desuden er det målet, at der bliver etableret nye bioøkonomiske virksomheder og der skabes et øget samspil mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i Region Sjælland og andre regioner i Europa.

Oprettet
07.07.15
Opdateret
03.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.