Søg
 

Den Fælles Regionale Klimastrategi

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har en fælles regional klimastrategi. Strategien skaber overblik og sætter fokus på klimaindsatsen i regionen.Den fælles klimastrategi handler om det, vi gør for at forebygge og tilpasse os klimaforandringer. Klimastrategien er vedtaget af Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen.

Den fælles regionale klimastrategi skal spille sammen med kommunernes planstrategier og øvrige sektorplaner.

For virksomheder og borgere

Det er ambitionen at de innovative løsninger, vi sammen skaber, skal bidrage til at skabe vækst for virksomheder i regionen og styrke borgernes lyst til at bo og leve i vores kommuner. Samtidig er det afgørende for en økonomisk og miljømæssige bæredygtighed, at der hele tiden tænkes i ressourceeffektivitet hos både borgere og virksomheder.

De prioriterede indsatser i den fælles regionale klimastrategi er udvalgt i forhold til deres evne til at opfylde disse kriterier. De prioriterede indsatser præsenteres nedenfor og er indeholdt i følgende tre temaer:

  • ENERGI OG RESSOURCER: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne
  • TRANSPORT: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur
  • KLIMATILPASNING: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne

Sådan vil Regionsrådet og de 17 kommuner omsætte ambitionerne til konkrete vækstfremmede aktiviteter ude hos borgere og virksomheder:

  • bringe kommunale midler, regionale udviklingsmidler, regionale erhvervsudviklingsmidler, nationale puljer og EU-midler i spil.
  • indgå strategiske partnerskaber med private virksomheder og forsknings- og uddannelsesin
  • samtænke indsatserne med regionens og kommunernes egne strategier og planer.
  • skabe engagement hos borgere og organisationer og andre relevante aktører både i og udenfor regionen og kommunerne.

Se hele den fælles regionale klimastrategi her

Oprettet
28.02.12
Opdateret
22.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 14.00
Fredag: 8.30 - 14.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.