Søg
 

Region Sjælland vil forebygge flere benamputationer

På baggrund af en analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) om benamputationer i Danmark, har vi sat flere initiativer i gang. Få overblik over initiativerne og området her.​

Ønsker du at klage eller søge erstatning?

​Hvis du er i tvivl, om der er sket fejl i dit forløb, som kan have ført til en benamputation, vil Region Sjælland opfordre dig til at klage eller søge erstatning.

Journalgennemgang af benamputationer: Vi søger lægefaglige konsulenter (auditorer)

Region Sjælland søger lægefaglige konsulenter (auditorer) til journalgennemgang af benamputationer i perioden 2013-2022. Læs mere om opgaven her.

Handleplan for det karkirurgiske område

Forretningsudvalget i Region Sjælland vedtog på baggrund af den tværregionale analyse fra RKKP en handleplan for det karkirurgiske område fordelt på seks fokusområder.

Politisk behandling og korrespondance med myndigheder

Her er overblik over politisk behandling og orienteringer om det karkirurgiske område samt korrespondancer med myndigheder.

Nyheder og pressemeddelelser

Her finder du artikler og udmeldinger fra regionen.

Rapporter, ventetider, breve og anden information

Her finder du årsrapporter fra den landsdækkende kvalitetsdatabase, ventetider, årsberetninger og analyser af det karkirurgiske område.

Aktindsigter

Her finder du de udleverede dokumenter fra aktindsigter sendt til Region Sjælland om det karkirurgiske område i forlængelse af RKKP-rapporten.

Tilsynsbesøg og påbud

Her findes afgørelser og dialog efter besøg fra styrelser og tilsynsmyndigheder hos det karkirurgiske område.

Oprettet
14.09.22
Opdateret
06.03.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52