Søg
 

Tidsplan og proces for udbud

​Projektet består af seks byggeetaper, der hver især udbydes i totalentreprise.

​​TE01, Senge- og behandlingsbygninger
Udbudsform: Totalentreprise, konkurrencepræget dialog.
Areal: 114.000 kvadratmeter
Funktioner: Senge- og behandlingsbygning
Tidsplan: De første senge- og behandlingsbygninger står færdige i sommeren 2021. Hospitalet står helt færdigt i 2024.

Opgaven er vundet af Køge Hospital Project Team, som er et joint venture mellem ITINERA og CMB.
Konsortiet og underrådgivere er:
ITINERA s.p.a - Leader of joint venture
CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - member of joint venture
Underrådgiver:
POLITECNICA - Ingenieria e Architettura Società Cooperativa
EKJ rådgivende ingeniører A/S

TE02A, Laboratorier og nuklear medicin
Udbudsform: Totalentreprise, udbud med forhandling

Funktioner: Laboratorier, nuklearmedicin
Udbudsperioden løber frem til marts 2020 med forventet kontraktindgåelse medio 2020.


TE02B, Sterilcentral
Udbudsform: Sterilcentralen udbydes i to særskilte totalentrepriser: Dels maskinleverancen, der omfatter udstyr og maskiner til sterilcentralen. Og dels de bygningsmæssige arbejder, som indeholder projektering og udførelse af de bygningsmæssige rammer, tekniske anlæg og et fuldautomatiseret højlager til sterilcentralen.

TE02B Maskinleverance
Udbydes primo januar 2020 med forventet kontraktindgåelse medio juni 2020.

TE02B BYG
Udbydes medio februar 2020 med forventet kontraktindgåelse medio september 2020.

Vejledende budgetramme for den samlede bygnings- og maskinleverance er 68 mio. kr. Sterilcentralen forventes at stå færdig i efteråret 2022. 

TE03, Energicentral
Udbudsperioden afsluttet juni 2019
Funktioner: Centralkøleanlæg samt nødstrømsgeneratoranlæg
Areal: 650 kvadratmeter
Udbudsform: Leverancer, EU-udbud med forhandling
Følgende leverandører er valgt:
TE03KØL – Fjernkølecentral: Frederiksberg Fjernkøling A/S
TE03EL – Nødstrømsforsyning: Coromatic A/S
Byggeriet påbegyndes efteråret 2019 og forventes færdigt december 2020

TE04, Varemodtagelse og apoteksenhed
Funktioner: Varemodtagelse og apoteksenhed

TE04 BYG - ombygning 4.250 kvadratmeter
Udbudsform: Totalentreprise, udbud med forhandling
Forventet kontraktindgåelse medio 2020

TE04 AVM - automatisk varemodtagelse

TE04 AMR -  Autonome Mobile Robotter

TE05, vidensbygning

Udbudsprocessen er afsluttet, og vidensbygningen er færdig.
Areal: 4.029 kvadratmeter
Funktioner: På sigt skal bygningen rumme kontor, møde og konferencefaciliteter. Bygningen huser midlertidigt projektorganisationen bag byggeriet, og der etableres et klargøringscenter, hvor udstyr til det nye hospital modtages og forberedes til installation.
Udbudsform: Totalentreprise, udpeget vinder er EK entreprise

Øvrige ombygninger
Hertil kommer ombygning af ca. 1500 kvadratmeter i det eksisterende hospital. Ombygningsarbejderne forventes opdelt i et antal mindre ombygningssager, men der ikke er taget endelig stilling til, hvornår og hvordan disse arbejder udbydes.

Tværgående udbud
Svagstrøm, yderligere information følger

Logistik, yderligere information følger​

Oprettet
22.03.17
Opdateret
13.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Adresse<br />
Adresse
Projekt Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge


Projektchef byggeri & anlæg:
Jens Peter Nielsen
+45 93 56 76 13
jpln@regionsjaelland.dk

Projektchef it & udstyr
Frank Hansen
+ 45 24 97 41 83
frth@regionsjaelland.dk

Bygherrerådgiver
Peter Bjersing, COWI A/S
+ 45 29 29 64 72
pb@cowi.dk


Ring til os<br />
Ring til os
Projektdirektør Helle Gaub
+45 24 96 97 34

​Bliv optaget på Projekt Universitetshospital Køges leverandørliste

Leverandørlisten sikrer, at kommende totalentreprenører for TE01 kan finde underentreprenører som forpligter sig til at overholde de arbejdsklausuler, som er gældende i Region Sjælland.


 

​Samtidig vil man kunne profilere sin virksomhed samt opnå synlighed omkring sin virksomhedsprofil over for totalentreprenørens indkøbere.


 

​​​