Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Byggeriet

Den største etape det nye Sjællands Universitetshospital er undervejs.

Oktober 2022

Senge- og behandlingsbygningen
Den nye senge-og behandlingsbygninger består af i alt fire bygninger, der bygges sammen. Ved siden af vandrehallen skyder den næste bygning op. 

 b2_level_5_446px_web.jpgDer opføres en bygning til strålebehandling og i højden er totalentreprenøren kommet til level fem.

Efteråret har indfundet sig med rusk og regn i skøn forening med dage, hvor det skarpe efterårslys brænder igennem. Det har været en begivenhedsrig sommer, hvor vi har arbejdet hårdt på at få en aftale på plads om få Fløj R overleveret til drift. Vi arbejder stadig på dette, og kigger ind i et scenarie hvor den første patient kan flytte ind i det første kvartal af det nye år. 
Se video om det samlede byggeri

Laboratorie- og nuklearbygningen
Det udvendige bygningsarbejde er afsluttet. I november forventer vi at mock-up rummet er klar – dette rum er reference for udførelse af de øvrige laboratorierum i forhold til gulv, vægge, lofter og installationer. Bygningen forventes at blive klar til indflytning i efteråret 2023.​TE02A_550.jpg

Bygningen blev vist frem i forbindelse med åbent hus arrangementet  - her er det området til virus-pandemi beredskab.

Borgere spurgte interesseret ind til det automatiserede analysebånd og pandemiberedskabet, som gør det muligt at skalere antallet af test, hvis der skulle være behov for det.

Sterilcentralen
I sommer er der gennemført jordbundsprøver. Gennem de sidste måneder er projektforslaget godkendt og indsendt til myndighederne (myndighedsprojekt). Vi har for længst besluttet hvilke maskiner der skal ind i bygningen, fx autoklaver og vaskemaskiner, nu er vi i gang med at præcisere dette (maskinleverancen). Bygningen skal på sigt servicere alle de nye operationsstuer på hospitalet. Sterilcentralen er den sidste bygning af samtlige deletaper i totalentreprise, der startes op. 

Varemodtagelse og apoteksenhed
​Bygningsarbejdet blev afsluttet i september. Siden da har apoteksenheden lavet de indledende forberedelser til valideringsprocessen af medicinproduktion. Den fuldautomatiserede varemodtagelse, hvorfra vogne skal sorteres og bringe varer videre ud til hospitalets afdelinger med selvkørende robotter, er i testfasen og forventes at være i drift inden jul.

 

AMR_446.jpg 

Den selvkørende robot vises frem til Vi bygger for livet.

Steno Diabetescenter og lægeuddannelsens kandidatspor
Hele sommeren har gravearbejdet fundet sted, og der giver uvægerligt nogle støjgener, da byggeriet ligger tæt på det øvrige hospital. Første spadestik var i maj måned. Udgravningen til den nye bygning afsluttes inden jul, hvorefter opførelse af råhus påbegyndes i starten af det nye år. 

 

Eksisterende bygning
I kælderen er der skabt plads til de selvkørende robotters opladnings- og p-pladser, depot til Fælles Udstyrsordning, serviceområde til opfyldning og klargøring af rengøringsvogne samt en lang række andre aktiviteter. For enden af strøget er der forberedt til at åbne op til den nye fløj R.I løbet af det næste halve til hele årår igangsættes flere af de mindre delprojekter med ombygning af eksisterende faciliteter.

 


September  2022​
Vi bygger for livet
Den 4. september var der Åbent hus i byggeriet. Her viste vi laboratoriebygningen og varemodtagelsen frem. 400 interesserede borgere mødte op til arrangementet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=7d320e3e23caff127aa4d39cc8dc60bb&source=embed&photo%5fid=77842272">​

August 2022
Den nye fløj R er snart klar til overdragelse
Den første fløj af den nye senge-og behandlingsbygning er klar til at hospitalet nu kan begynde forberedelserne til indflytningen.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=2a8fe756afa9b6c55507640c4ce9c006&source=embed&photo%5fid=77013625">


Maj  2022

Indflytning i ny hospitalsfløj udskydes to måneder
Færdiggørelse af den første sengebygning på byggeriet af Sjællands Universitetshospital udskydes to måneder. Det får ikke konsekvenser for det samlede byggeri, der skal stå færdigt i 2025.​ Læse mere her

 Første deletape af den nye senge senge-og behandlingsbygning.

Slutdatoen for alle senge-og behandlingsbygningerne flyttes ikke, og det påvirker ikke andre af de i alt 14 delprojekter. Situationen får dermed ikke negativ effekt på den samlede tidsplan for byggeriet.​

Marts 2022
Forårshilsen fra Projekt Universitetshospital Køge
Sommeren 2022 er lige om hjørnet, og på alle fronter gøres der klar til at aflevere den første deletape af senge og behandlingsbygningen den 15. juni 2022. Her overtager SUH driften af bygningen, og der skal gøres klar til den første patientflytning i udgangen af august. B1 skifter i den forbindelse navn til R-fløj.​
Vi afslutter også det bygningsmæssige arbejde på varemodtagelsen i maj måned, og gør klar til at kunne fejre første spadestik på Steno og Diabetescenter Sjælland og lægeuddannelsens kandidatspor Køge (SDCS) i løbet af maj.Den første deletaper tages i brug sensommeren 2022. 

TE01 – Senge- og behandlingsbygningen
Indenfor på den første bygningsetape er en lang række aktiviteter i gang. De næste måneder færdiggøres de tekniske installationer og bygningen er blevet tilsluttet permanent strøm og der gøres klar til test af alle systemer. I denne sammenhæng er en af de væsentlige tests blowerdoor-test, der tester husets tæthed. Blackouttest udføres til sidst, hvor man afprøver nødstrømsforsyningen til bygningen. Ved B2 - den næste deletape -  gøres der klar til at montere betonelementer, der opsættes indenfor de næste uger en bæltekran, der skal benyttes til montering af de tonstunge elementer.


TE02A – Laboratorie- og nuklearbygningen
Elementmontagen for udvidelsen af laboratorie- og nuklearbygningen med to ekstra etager og det udvendige bygningsarbejde er netop afsluttet. Udstyrsmæssigt kortlægges hvilket udstyr, der skal flyttes med.
Bygningen forventes at blive klar til indflytning i efteråret 2023.


TE02B Sterilcentralen
Vi forventer, at første spadestik til denne bygning bliver i efteråret 2022, det er således den sidste bygning af samtlige deletaper i totalentreprise, der startes op. Totalentreprenøren blev fundet i starten af 2022. Der bliver arbejdet på tilpasning af dispositionsforslaget, og det endelige projektforslag forventes klar ved udgangen af maj.

TE04 – Varemodtagelse og apoteksenhed
I apoteksenheden er udstyr for den første million rullet ind og varemodtagelsen afsluttes byggemæssigt ved udgangen af maj. I varemodtagelsen er opsætningen af den automatiserede varemodtagelse i gang indenfor. Næste større milepæl er at blive klar til test af den automatiserede varemodtagelse, hvorfra vogne skal sorteres og bringes videre ud til hospitalets afdelinger med selvkørende robotter.


TE06- Steno Diabetescenter og lægeuddannelsens kandidatspor
Totalentreprenøren er fundet, og til maj opstarter arbejdet med at etablere byggepladsen. Vi forventer at første spadestik på Steno Diabetescenter Sjælland og Lægeuddannelsen bliver primo maj.


B7- Eksisterende bygning
Logistik, teknologi og automatisering en stor del af hverdagen, når de nye og moderne bygninger står færdige. Primært i kælderen er der tryk på de nødvendige ombygninger, hvor der bl.a. skæres i eksisterende betonvægge for at skabe plads til de selvkørende robotters p-pladser, hvor de oplades. Der er gjort klar til de første tests med robotleverandøren, der skal startes op i april.  


Robotterne kommer i fremtiden til at køre fra varemodtagelsen gennem det eksisterende hospitals kælder til den nye senge- og behandlingsbygning, der fremover kommer til at hedde R– fløjen.
Vigtige datoer:

Vi bygger for livet: Åbent hus i byggeriet søndag den 4. september
December 2021

Status på byggeetaperne

Nyt fra byggeriet 

Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter og milepæle på vores byggeetaper. I det følgende får du en update på de igangværende aktiviteter på byggepladserne.
Vi har lagt tag på den første deletape af senge-og behandlings – den 9 etager høje B1, og er godt i gang med B2 – nummer to af i alt 4 deletaper på senge og behandlingsbygningen. Nu har vi blikket skarpt rettet mod sommeren 2022, hvor de første afdelinger skal flytte ind i det nye byggeri. 
header web.png


TE01 – Senge- og behandlingsbygningen
Udvendigt er B1 ved at blive afsluttet, dog arbejdes der fortsat de kommende måneder på tagetagen. 

TE01_int_446_web.jpg
Indenfor er en lang række aktiviteter i gang. De tekniske installationer færdiggøres, der trækkes kabler, spartles og males – samt udføres brandsikring.​

Ved hospitalets hovedindgang arbejdes der på deletape B2, her er man ved at afslutte beton- og armeringsarbejdet.
TE01_B2_ext_446_web.jpg

Opsætning af betonelementer påbegyndes i det nye år. Der opsættes en bæltekran, der skal benyttes til montering af de tonstunge elementer.

TE02A – Laboratorie- og nuklearbygningen
Elementmontagen for udvidelsen af laboratorie- og nuklearbygningen med to ekstra etager er ved at være afsluttet.
TE02A_ext_446_web_1.jpg
Udvidelsen med to ekstra etager nærmer sig sin afslutning.

Opsætning af mursten på den første del af byggeriet går stødt fremad, og er ved at være færdig på den ene side af bygningen. Herudover er tagisolering og beklædning samt opsætning af indvendige vægge godt i gang. 
TE02A_ext_446_web_2.jpg
Opsætning af mursten er i gang.

TE02B - Sterilcentralen
Udbudsfase på sterilcentral er afsluttet. Udbuddet er vundet af GVL. Entreprise. 
Illustration projektforslag TE02B_web.png
Den kommende sterilcentral set udefra.
TE03 - Energicentralen
Nødstrømsanlægget og kølecentralen, der tilsammen udgør Energicentralen er afleveret og  i driftsat.  Senest er der fremført varme- og kølerør hen til etape B1 og laboratoriebygningens byggeplads, der ligeledes opvarmes herfra. Energicentralen blev indviet i 2020.
TE03_ext_446_web.jpg
I forgrunden ses nødstrømsanlægget, laboratorie- og nuklearbygningen og bagest første etape af den nye senge- og behandlingsbygning.

TE04 – Varemodtagelse og apoteksenhed
Området foran varemodtagelsen er blevet klargjort med fliser og støttemur. På selve bygningen mangler at blive opsat porte. Der er etableret aflæsningsrampe og sliske, hvorfra vogne kan køres ind. 
TE04_ext_446_web.jpg
Anlægsarbejdet mellem vidensbygningen og varemodtagelsen sikrer en fin overgang mellem de to bygninger. 
 
Bygningen er forbundet til det eksisterende hospital via tunneler. I starten af næste år påbegyndes indretningen af den automatiske varemodtagelse og indretning for robotterne der skal levere bure/vare rundt i hospitalet. Opbygningen af apoteket påbegyndes også i det nye år. Allerede nu er konturerne af de nye produktionsrum for lægemidler synlige.


TE05 - Vidensbygningen
I vidensbygningen, hvor projektorganisationen holder til, er der ved at blive forberedt til en teknisk test af den lokaliseringsløsning, der skal bruges på Søg & Find projektet. Et værktøj, der hjælper medarbejderne på afdelingen med at finde deres mobile udstyr, fx ultralydsscannere og rollatorer.
 

TE06- Steno Diabetescenter
Der er afholdt brugermøder med medarbejdere fra Steno Diabetescenter Sjælland og lægeuddannelsen, og man er ved at få overblik over det udstyr, der skal indkøbes. Samtidigt pågår projekteringen af den nye bygning så medio næste år kan entreprenørerne gå i jorden.


B7- Eksisterende bygning
Der arbejdes med de ombygninger, der skal til for at blive klar til juni 2022, hvor mange funktioner – også i den eksisterende bygning, vil udføres på en ny måde – for at understøtte flytningen af de første afdelinger. Primært i kælderen er der tryk på de nødvendige ombygninger – arbejdet indebærer bl.a., at der skal skæres ud i eksisterende betonvægge for at skabe plads de modtager- og afsendervogne, der kommer med vogne, der transporteres med AMR-robotterne. September 2021

 

Vi bygger for livet: Tak for besøget

Mange interesserede borgere var til åbent hus på byggepladsen på Sjællands Universitetshospital i Køge.​ Robotter, enestuer og bygninger i ni etager. Det er altsammen en del af projekt Sjællands Universitetshospital, som søndag holdt åbent hus. 
 
Flere hundrede interesserede tog imod invitationen og kom forbi for at se nærmere på fremtidens hospital, som allerede er i fuld gang med at blive til virkelighed. Tre bygninger er taget i brug, og den store senge- og behandlingsbygning står klar næste år. Hele hospitalet på 185.000 kvadratmeter er færdigt i 2025 .


Ved søndagens arrangement kunne man blandt andet komme på rundvisning i stueetagen af senge og behandlingsbygningen, og se de rå betonmure, hvor myriader af ledninger titter frem overalt. Bygningen er ni etager høj, og patienterne kan se frem til at få enestuer med eget bad. Robotten Roberta vil rulle ind på stuen og hjælpe personalet, hvis patienten skal løftes, og det er også robotter, der søger for, at der leveres varer til hele hospitalet. 
 
Universitetshospitalets kommende varemodtagelse var også åben for besøgende i går, ligesom det var muligt at se nærmere på kølecentralen og nødstrømsanlægget.

Åbent hus-arrangementet er en del af Danske Regioners landsdækkende kampagne Vi bygger for livet.


Juni 2020

 

Byggeri til diabetesforskning og lokaler til medicinstuderende kickstartes med valg af entreprenør

Endnu en entreprenør er fundet til byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge. Denne gang er det til byggeriet af det kommende Steno Diabetes Center Sjælland i Køge og den eksisterende del af lægeuddannelsen i Region Sjælland.

 
- C.C. Contractor A/S har afleveret et meget overbevisende og gennemarbejdet tilbud, som har scoret højt på alle de parametre, der ligger til grund for vurderingen – og som samtidig er indenfor budgettet. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet med C.C. Contractor A/S, siger projektchef Jens Peter Nielsen, Projekt Universitetshospital i Køge.

 

 
Maj 2020


C
OVID-19 giver forsinkelser på hospitalsbyggeri

Byggeriet af sengebygningerne på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge bliver forsinket i seks måneder. Det er den største etape på hospitalsbyggeriet, der forsinkes, men det får ikke økonomiske konsekvenser for Region Sjælland. 

 

Forsinkelser i leveringen af beton og facadeelementer er de væsentligste årsager til, at første del af senge- og behandlingsbygningen på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge nu først forventes at stå klar til aflevering i juni 2022 og til at tage i brug efter sommerferien 2022.

Med forsinkelsen er der nu udsigt til en samlet forsinkelse på 6 måneder for det færdige byggeri. Det betyder, at den endelige aflevering udskydes til den 15. oktober 2025.

Læs pressemeddelelse​


April 2021

 

Ny brochure om det kommende Universitetshospital 

Vi er i Region Sjælland i fuld gang med at bygge et flot, funktionelt og fantastisk Sjællands Universitetshospital til alle regionens 835.000 borgere. Der arbejdes på livet løs. I en ny brochure åbner vi portene til byggepladsen, så regionens borgere kan få en rundtur på byggepladsen og et kig ind i fremtidens hospital.

Brochuren er tilgængelig som e-paper:

https://www.e-pages.dk/sn/2653/,

Sjællands Universitetshospital Køge udbygges i etaper. I november 2018 stod den første kontorbygning færdig, mens den første senge- og behandlingsbygning står færdig i 2022.

Herefter rives de to eksisterende sengeafsnit ned, så der bliver plads til at bygge resten af de i alt 115.000 kvadratmeter nye senge- og behandlingsbygninger. Fra medio 2020 er der 4-5 byggepladser i gang samtidig: en fjernkølingscentral og nødstrømsanlæg til hele hospitalet, en ny automatiseret varemodtagelse og et nyt laboratoriehus.

Det samlede hospital står I starten af 2022 flytter de første patienter ind, så vi er i fuld gang med at blive klar med den første bygning.

 

Marts 2021


 

Nødstrømsanlæg – endnu en deletape af byggeriet er i hus

 
Den 24/3 overdrog leverandøren af nødgeneratoranlægget dette delprojekt til Sjælland Universitetshospital. 
 

-Tilladelserne fra Køge Kommune er i hus, og vi glæder os over at modtage anlægget, siger projektchef Jens Peter Nielsen. Det har været et virkelig fint samarbejde med leverandøren Coromatic.

Nødstrømsanlægget er et af de vigtige skridt på vejen til at være klar til indflytning i den første etape af senge- og behandlingsbygning til næste år.

Næste skridt omhandler ændringer på el-hovedforsyningerne, så det eksisterende hospital kommer til at nyde godt af det meget driftssikre anlæg. 

Nødstrøm til hele matriklen

Det nye nødstrømsanlæg skal forsyne alle afdelinger på det færdige universitetshospital i tilfælde af strømsvigt. Anlæggets fire generatorer med en samlet effekt på 8 MegaWatt har hestekræfter nok til at forsyne 400.000 bærbare computere med strøm – det svarer til halvdelen af Region Sjællands borgere. Anlægget er forberedt til 10 Megawatt. Det betyder, at hospitalet kan udvide nødstrømsforsyningen, hvis behovet opstår.

Anlægget er sikret, så der ikke kan udøves hærværk på anlægget, da det er omgivet af 6 meter høje stålvægge.  Væggene bidrager desuden til at minimere støjen, af hensyn til naboer, patienter og personale. Skorstenen bliver med sine 53 meter Køges højeste punkt.


 

Køges højeste punkt set fra byggepladsen

 

Indkig i generatorgård ​ 

 

Januar 2021

 

Leverandør fundet: Robotterne tager det tunge slæb

På det fremtidige Universitetshospital vil meget af transporten af varer og affald klares af transportrobotter, som selv afhenter vogne og giver besked til personalet, når de er nået frem.
 
Det betyder også at plejepersonale slipper for mange logistikopgaver, serviceassistenterne får et større ansvar for logistikopgaverne og robotterne tager det tunge slæb. På den måde bliver det til gavn for både patienter og medarbejdere.
 
Det er grundtankerne i den fremtidige logistikløsning for det nye hospital.
De fysiske løsninger, der skal til for at dette kan lykkes, er på vej. Det første trin er, at leverandøren af de selvkørende robotter fundet – det blev den italienske producent af logistikrobotter Oppent SPA.
 
  

Juni 2020

 

Covid-19 giver forsinkelser på byggeriet af Sjællands Universitetshospital

Covid-19 forholdsregler i det daglige arbejde, problemer med at skaffe medabejdere og materialer til byggepladsen er blot nogle af de udfordringer, som totalentreprenøren Køge Hospital Project Team har kæmpet med de sidste måneder. Forsinkelsen betyder, at indflytning i de nye rammer sker senere end planlagt, men giver ikke fordyrelser af byggeriet.

Læse hele pressemeddeelsen her
  

 

Marts 2020


Universitetshospital i Køge vinder guld
 
Den første etape af byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital - Vidensbygningen - har modtaget en guldcertificering for bæredygtigt byggeri. Det understreger fokus på miljø og bæredygtighed i det nye hospitalsbyggeri.
 
Img_videnshus032020.PNG
 
Bygningen lever op til DGNB guld-standarden for certificeret bæredygtigt byggeri ifølge Green Building Council. Normalt taler vi om bæredygtighed udelukkende ud fra en miljømæssig betragtning, men i DGNB certificeringen tæller social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Blandt andet vurderes det, om bygningen er let tilgængelig, f.eks. let at komme til på cykel eller med offentlig transport, og om der er indendørs niveaufri adgang til rum.

Februar 2020

  

Udvidet arbejdstid KHPT.jpg

Totalentreprenøren KHPT, der er i gang med at bygge den fremtidige senge- og behandlingsbygning, øst for Sjællands Universitetshospital, har fået udvidet arbejdstiden fra kl. 7-18 i hverdagene

Kontakt person:
Jens Peter Nielsen
Projektchef byggeri og anlæg
mobil: 93 56 76 13
 
 
USKmarts2019_.png 
 
 

Foråret 2019

 
 

Projektforslaget til fire sammenhængende senge- og behandlingsbygninger til 2,4 milliarder kroner er nu godkendt i Regions Rådet.

Dermed kan den største etape af byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge til i alt 4 milliarder kroner gå i gang. Som næste skridt indgås den bindende kontrakt med Joint Venture Itinera/CMB i slutningen af marts. 

Første bygning klar i 2021

Herefter kan selve byggeriet af de 114.500 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger gå i gang. Ifølge hovedtidsplanen vil den første sengebygning stå klar i efteråret 2021, og hele byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af 2024. I 2019 bliver der også første spadestik på energicentralen og laboratoriehuset, der aktuelt i er udbud.

 

​​<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=90ba461b9ae9a0973ec8c5c311610249&source=embed&photo%5fid=44556673">​​

Tidslinje for byggeriet

Kortere afstande og bedre sammenhæng

Italienske Itinera og CMB – der har stor erfaring med hospitalsbyggeri – har valgt at bygge mere kompakt og dermed mere energivenligt. Det har desuden resulteret i kortere afstande og bedre sammenhæng for patienter og medarbejdere. Der har tidligere været stor opmærksomhed omkring facadernes udtryk. Bygningens gavle fremstår nu med store glaspartier, som rummer patientopholdsrum og altaner. 

​​<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=910f5dba6b323a97025553a135daea39&source=embed&photo%5fid=44556669">

Se hospitalet indefra - konceptuel rundtur

FAKTA


Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital og koster i alt fire milliarder kroner (2009-priser). Her samles Region Sjællands specialiserede behandling til gavn for alle regionens borgere.

Den største etape TE01 består af fire senge- og behandlingsbygninger for 2,4 milliarder kroner og rummer blandt andet.

  • Nybyggeri 114.500 m2 brutto
  • Enestuer: 789 (heraf 70 akutsenge og 6 intermediær senge)
  • Intensiv pladser: 38
  • Undersøgelsesrum:134
  • Rum til kirurgiske indgreb:16
  • Stråleterapirum: 5
  • Fødeafdeling
  • Billeddiagnostik
  • Akutafdeling
  • Kontorer og mødelokaler

Region Sjælland indgik i april 2018 en betinget kontrakt med totalentreprenør Joint Venture Itinera/CMB samt rådgiverne Politecnica og EKJ Rådgivende ingeniører om udarbejdelse af projektforslag indenfor den budgetmæssige ramme.

 
Oprettet
04.03.19
Opdateret
19.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Projekt Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge

 

 Oversigtslinks

 
 

 Billeder