Søg
 

Byggeriet

Den største etape det nye Sjællands Universitetshospital er undervejs.

​Juni 2020

Byggeri til diabetesforskning og lokaler til medicinstuderende kickstartes med valg af entreprenør

Endnu en entreprenør er fundet til byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge. Denne gang er det til byggeriet af det kommende Steno Diabetes Center Sjælland i Køge og den eksisterende del af lægeuddannelsen i Region Sjælland.

- C.C. Contractor A/S har afleveret et meget overbevisende og gennemarbejdet tilbud, som har scoret højt på alle de parametre, der ligger til grund for vurderingen – og som samtidig er indenfor budgettet. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet med C.C. Contractor A/S, siger projektchef Jens Peter Nielsen, Projekt Universitetshospital i Køge.


Maj 2020


C
OVID-19 giver forsinkelser på hospitalsbyggeri

Byggeriet af sengebygningerne på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge bliver forsinket i seks måneder. Det er den største etape på hospitalsbyggeriet, der forsinkes, men det får ikke økonomiske konsekvenser for Region Sjælland.
Forsinkelser i leveringen af beton og facadeelementer er de væsentligste årsager til, at første del af senge- og behandlingsbygningen på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge nu først forventes at stå klar til aflevering i juni 2022 og til at tage i brug efter sommerferien 2022.

Med forsinkelsen er der nu udsigt til en samlet forsinkelse på 6 måneder for det færdige byggeri. Det betyder, at den endelige aflevering udskydes til den 15. oktober 2025.

Læs pressemeddelelse​


April 2021

 

Ny brochure om det kommende Universitetshospital 

Vi er i Region Sjælland i fuld gang med at bygge et flot, funktionelt og fantastisk Sjællands Universitetshospital til alle regionens 835.000 borgere. Der arbejdes på livet løs. I en ny brochure åbner vi portene til byggepladsen, så regionens borgere kan få en rundtur på byggepladsen og et kig ind i fremtidens hospital.

Brochuren er tilgængelig som e-paper:

https://www.e-pages.dk/sn/2653/,

Sjællands Universitetshospital Køge udbygges i etaper. I november 2018 stod den første kontorbygning færdig, mens den første senge- og behandlingsbygning står færdig i 2022.

Herefter rives de to eksisterende sengeafsnit ned, så der bliver plads til at bygge resten af de i alt 115.000 kvadratmeter nye senge- og behandlingsbygninger. Fra medio 2020 er der 4-5 byggepladser i gang samtidig: en fjernkølingscentral og nødstrømsanlæg til hele hospitalet, en ny automatiseret varemodtagelse og et nyt laboratoriehus.

Det samlede hospital står I starten af 2022 flytter de første patienter ind, så vi er i fuld gang med at blive klar med den første bygning.

 

Marts 2021


 

Nødstrømsanlæg – endnu en deletape af byggeriet er i hus

 
Den 24/3 overdrog leverandøren af nødgeneratoranlægget dette delprojekt til Sjælland Universitetshospital. 
 

-Tilladelserne fra Køge Kommune er i hus, og vi glæder os over at modtage anlægget, siger projektchef Jens Peter Nielsen. Det har været et virkelig fint samarbejde med leverandøren Coromatic.

Nødstrømsanlægget er et af de vigtige skridt på vejen til at være klar til indflytning i den første etape af senge- og behandlingsbygning til næste år.

Næste skridt omhandler ændringer på el-hovedforsyningerne, så det eksisterende hospital kommer til at nyde godt af det meget driftssikre anlæg. 

Nødstrøm til hele matriklen

Det nye nødstrømsanlæg skal forsyne alle afdelinger på det færdige universitetshospital i tilfælde af strømsvigt. Anlæggets fire generatorer med en samlet effekt på 8 MegaWatt har hestekræfter nok til at forsyne 400.000 bærbare computere med strøm – det svarer til halvdelen af Region Sjællands borgere. Anlægget er forberedt til 10 Megawatt. Det betyder, at hospitalet kan udvide nødstrømsforsyningen, hvis behovet opstår.

Anlægget er sikret, så der ikke kan udøves hærværk på anlægget, da det er omgivet af 6 meter høje stålvægge.  Væggene bidrager desuden til at minimere støjen, af hensyn til naboer, patienter og personale. Skorstenen bliver med sine 53 meter Køges højeste punkt.


 

Køges højeste punkt set fra byggepladsen

 

Indkig i generatorgård ​ 

 

Januar 2021

 

Leverandør fundet: Robotterne tager det tunge slæb

På det fremtidige Universitetshospital vil meget af transporten af varer og affald klares af transportrobotter, som selv afhenter vogne og giver besked til personalet, når de er nået frem.
 
Det betyder også at plejepersonale slipper for mange logistikopgaver, serviceassistenterne får et større ansvar for logistikopgaverne og robotterne tager det tunge slæb. På den måde bliver det til gavn for både patienter og medarbejdere.
 
Det er grundtankerne i den fremtidige logistikløsning for det nye hospital.
De fysiske løsninger, der skal til for at dette kan lykkes, er på vej. Det første trin er, at leverandøren af de selvkørende robotter fundet – det blev den italienske producent af logistikrobotter Oppent SPA.
 
<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=9ba5bf25a7140f65a169bd9d1737a75d&source=embed&photo%5fid=66738373">
  

Juni 2020

 

Covid-19 giver forsinkelser på byggeriet af Sjællands Universitetshospital

Covid-19 forholdsregler i det daglige arbejde, problemer med at skaffe medabejdere og materialer til byggepladsen er blot nogle af de udfordringer, som totalentreprenøren Køge Hospital Project Team har kæmpet med de sidste måneder. Forsinkelsen betyder, at indflytning i de nye rammer sker senere end planlagt, men giver ikke fordyrelser af byggeriet.

Læse hele pressemeddeelsen her
 
<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=b30422ba6aaa7d475412e9ad28722240&source=embed&photo%5fid=63134288"> 

 

Marts 2020


Universitetshospital i Køge vinder guld
 
Den første etape af byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital - Vidensbygningen - har modtaget en guldcertificering for bæredygtigt byggeri. Det understreger fokus på miljø og bæredygtighed i det nye hospitalsbyggeri.
 
Img_videnshus032020.PNG
 
Bygningen lever op til DGNB guld-standarden for certificeret bæredygtigt byggeri ifølge Green Building Council. Normalt taler vi om bæredygtighed udelukkende ud fra en miljømæssig betragtning, men i DGNB certificeringen tæller social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Blandt andet vurderes det, om bygningen er let tilgængelig, f.eks. let at komme til på cykel eller med offentlig transport, og om der er indendørs niveaufri adgang til rum.

Februar 2020

 
 
 
 
 
 
 

Udvidet arbejdstid KHPT.jpg

Totalentreprenøren KHPT, der er i gang med at bygge den fremtidige senge- og behandlingsbygning, øst for Sjællands Universitetshospital, har fået udvidet arbejdstiden fra kl. 7-18 i hverdagene

Kontakt person:
Jens Peter Nielsen
Projektchef byggeri og anlæg
mobil: 93 56 76 13
 
 
USKmarts2019_.png 
 
 

Foråret 2019

 
 

Projektforslaget til fire sammenhængende senge- og behandlingsbygninger til 2,4 milliarder kroner er nu godkendt i Regions Rådet.

Dermed kan den største etape af byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge til i alt 4 milliarder kroner gå i gang. Som næste skridt indgås den bindende kontrakt med Joint Venture Itinera/CMB i slutningen af marts. 

Første bygning klar i 2021

Herefter kan selve byggeriet af de 114.500 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger gå i gang. Ifølge hovedtidsplanen vil den første sengebygning stå klar i efteråret 2021, og hele byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af 2024. I 2019 bliver der også første spadestik på energicentralen og laboratoriehuset, der aktuelt i er udbud.

 

​​<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=90ba461b9ae9a0973ec8c5c311610249&source=embed&photo%5fid=44556673">​​

Tidslinje for byggeriet

Kortere afstande og bedre sammenhæng

Italienske Itinera og CMB – der har stor erfaring med hospitalsbyggeri – har valgt at bygge mere kompakt og dermed mere energivenligt. Det har desuden resulteret i kortere afstande og bedre sammenhæng for patienter og medarbejdere. Der har tidligere været stor opmærksomhed omkring facadernes udtryk. Bygningens gavle fremstår nu med store glaspartier, som rummer patientopholdsrum og altaner. 

​​<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=910f5dba6b323a97025553a135daea39&source=embed&photo%5fid=44556669">

Se hospitalet indefra - konceptuel rundtur

FAKTA


Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital og koster i alt fire milliarder kroner (2009-priser). Her samles Region Sjællands specialiserede behandling til gavn for alle regionens borgere.

Den største etape TE01 består af fire senge- og behandlingsbygninger for 2,4 milliarder kroner og rummer blandt andet.

  • Nybyggeri 114.500 m2 brutto
  • Enestuer: 789 (heraf 70 akutsenge og 6 intermediær senge)
  • Intensiv pladser: 38
  • Undersøgelsesrum:134
  • Rum til kirurgiske indgreb:16
  • Stråleterapirum: 5
  • Fødeafdeling
  • Billeddiagnostik
  • Akutafdeling
  • Kontorer og mødelokaler

Region Sjælland indgik i april 2018 en betinget kontrakt med totalentreprenør Joint Venture Itinera/CMB samt rådgiverne Politecnica og EKJ Rådgivende ingeniører om udarbejdelse af projektforslag indenfor den budgetmæssige ramme.

 
Oprettet
04.03.19
Opdateret
13.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Projekt Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge

 

 Oversigtslinks

 
 

 Billeder