Søg
 

Spørgsmål og svar om lægevagten

Samlet oversigt over de mest stillede spørgsmål fra sundhedsfaglige om Ny Lægevagt.

​​Denne Q&A er blandt andet udarbejdet på baggrund af de spørgsmål, som blev stillet af læger på møderne den 10. februar, 2. maj og 3. maj samt 30. juni 2022 om Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade, herunder lægevagten.

Derudover er der fra Det Nære Sund-hedsvæsens side indsat spørgsmål og svar vedr. de indgåede aftaler om aflønning af læ-ger i lægevagten samt andre svar på spørgsmål, der kan være relevante at vide noget om.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden og som det fremgår, er det ikke alle spørgsmål, som kan besvares endnu, da dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse.​​

Generelt om ny lægevagt

Få svar på generelle fagspørgsmål om lægevagten som lægevagt i Lægevagten i Region Sjælland.

Læger i lægevagten

Få svar på fagspørgsmål om lægevagten som lægevagt i Lægevagten i Region Sjælland.

Hoveduddannelseslæge

Få svar på spørgsmål om vagter som hoveduddannelseslæge i Lægevagten i Region Sjælland.

Konsultations- og visitationsopgaven

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Vagtstruktur og organisering

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Vagter

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Løn og vilkår

Få svar på fagspørgsmål om ansvaret og rollefordeling mellem læge, ambulancepersonale og sygeplejersker i Lægevagten i Region Sjælland.

Praktiske forhold

Få svar på spørgsmål om påklædning, teknisk såvel som lægefagligt udstyr, når du er på vagt i Region Sjællands Lægevagt.

Ansøgningsproces

Få svar på spørgsmål om ansøgninger, når du vil arbejde i Region Sjællands Lægevagt.

Andre spørgsmål

Få svar på fagspørgsmål om overvejelser i Lægevagten i Region Sjælland.

Information

Få svar på fagspørgsmål om informationer i Lægevagten i Region Sjælland.

Oprettet
10.08.22
Opdateret
09.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø