Søg
 

Vagtstruktur og organisering

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

Hvordan bliver vagtstrukturen?

Lægevagtsstrukturen er nu vedtaget.

Se de tre illustrerede kort på siden om vagtstruktur.​

Hovedprincipperne er følgende:

  • Der er seks centrale og fem decentrale konsultationssteder.
  • Visitationsopgaven centraliseres og vil hovedsageligt ske fra Næstved og Ringsted.
  • Lokalemæssigt tages der afsæt i de eksisterende lokaler til lægevagten.
  • Lægevagten vil bestå af læger, sygeplejersker og reddere
  • Uddannelsessted er placeret i Ringsted.

I hvilke tidsrum ligger vagterne?

Nedenfor fremgår de typiske vagter på følgende tidspunkter:

Aften på hverdage
Se skema ​over lægevagten på hverdage​​

​Tidspunkt ​Område
​16.00-20.00 Ringsted​
​16.00-22.00 Holbæk, Køge, Nykøbing Falster,
Næstved, Roskilde, Slagelse
​16.30-22.00 ​Kalundborg, Køge (bil), Vordingborg, Nakskov, 
Nykøbing Sjælland, Slagelse (bil)

Visitationsvagter i Næstved har varierende tider mellem kl 16.00-23.00.

Dag og aften i weekend
Se skema over lægevagten i weekenden​​

​Tidspunkt ​Område
​8.00-15.00 Holbæk, Køge, ​Nakskov,
Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland,
Næstved, Roskilde, Slagelse
​8.30-15.00 ​Kalundborg, Vordingborg
11.00-17.00 ​Ringsted
15.00-22.00 Holbæk, Kalundborg, Køge, Nakskov
Næstved, ​​Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland,
Roskilde, Slagelse, Vordingborg

Visitationsvagter i Næstved har varierende tider mellem kl 8.00-23.00.

Nat alle dage
Se skema over lægevagten om natten​​

​Tidspunkt ​​Område
​22.00-08.15 Udkørende biler bemandet med paramediciner og visitation med læger i Næstved.

Vil der være en lægelig koordinator på vagten?

Ja, der vil være en lægelig koordinator på vagten.

Hvem varetager rollen som bagvagt på "Rådgivningstelefonen"?

Der er altid en læge på vagt fra eHospitalet, som understøtter rådgivningstelefonen. Sygeplejerskerne, der besvarer Rådgivningstelefonen kan således altid konferere med eHospitalets læge.

Hvor kører lægevagtsbilerne fra?

Der kører lægevagtsbiler fra henholdsvis Køge, Slagelse, Nykøbing Sj., Kalundborg, Vordingborg og Nakskov. 

Lægerne møder ind der, hvor lægevagtsbilen kører fra.

Hvem kører lægevagtsbilen?

Det gør ambulancepersonale. Det dækker over behandlere, paramedicinere og advanced paramedic.

Er der en lægevagt efter kl. 22.00?

Når konsultationsstederne lukker kl. 22.00 afløses de af fire lægevagtsbiler, som kører med hver sit ambulancepersonale. Ambulancepersonalet kan kontakte en læge i bagvagt på video.

Hvorfor er vagterne kun på 6 timer i hverdagene?

Aftenvagten i hverdagene dækker seks timer fra kl. 16.00 og slutter kl. 22.00. Dette af hensyn til at lægerne kan nå hjem og få en god nats søvn inden praksisstart dagen efter.

Hvor mange patienter vil der være per time i konsultationen?

Der er sat 10 minutter af til alle konsultationer.

Er 10 minutter per konsultation nok til at opfylde STPS krav om rigtig journalføring?

Ja, vi følger Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse med videre). 

Læs bekendtgørelsen BEK nr. 1225 af 08-06-2021 på Retsinformation.dk​​

Hvordan planlægges pauser?

Pauser tilrettelægges efter hvornår det kan lade sig gøre med baggrund i, at borgere der ringer til lægevagten altid har første prioritet.

Hvad er et opstartsmøde?

Et opstartsmøde er et obligatorisk introduktionsmøde, som alle læger og sygeplejersker i Lægevagten skal deltage i.

Det gælder også hoveduddannelseslæser, som tager obligatoriske vagter som led i uddannelsen.

Formålet med mødet er at give en præsentation af Lægevagtens sammensætning, organisationen bag Lægevagten og retningslinjer og instrukser. Der vil desuden være hjælp til at få styr på login, passwords og IT-systemer, inden den første vagt.

I forbindelse med ansættelse i Lægevagten bliver man automatisk inviteret til opstartsmøde. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige datoer.

Mødet bliver typisk afviklet fra kl. 17.00-20.00.

Som hoveduddannelseslæse skal du selv tilmelde dig et opstartsmøde:
Tilmelding for uddannelseslæger​ ​ 

Bliver jeg honoreret for fremmøde ved opstartsmødet

Ja, du bliver honoreret for det antal timer, som mødet er berammet til.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø