Søg
 

Vagter

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

​Hvordan og hvornår tildeles vagter? Og er der mulighed for vagtønsker?

Vagter vil som udgangspunkt tildeles for et halvt år ad gangen. 

Lægevagtssekretariatet tilstræber, at lægernes vagter bliver frigivet 4 uger før påbegyndt halvår. Frigivelsen af vagter vil ske i vagtplanlægningssystemet tilhørende Lægevagtssekretariatet. 

Der tilstræbes at opfylde eventuelle vagtønsker.

Bliver der et IT-system, så man kan bytte vagter med hinanden nemt?

Ja, der vil fortsat være et vagtplanlægningssystem, hvor det vil være muligt at bytte vagter med hinanden.

Er det muligt at tage dobbeltvagter?

Ja, det er muligt at tage dobbeltvagter under hensyntagen til, at man overholder arbejdstidsregler.

Er der krav om, at man skal tage et minimum antal vagter?

Region Sjælland har ikke lagt sig fast på en egentlig forpligtelse i form af et fast antal minimum vagter. 

Af hensyn til kontinuitet opfordres der dog til at tage min. 1-2 vagter per måned.

Kan man tilkendegive, hvilke typer vagter man er interesseret i (konsultation, besøg eller visitation)?

Der er forskellige krav til kompetencer for at kunne tage de forskellige typer af vagter. 

Ved ansøgningen og i den efterfølgende samtale skal man tilkendegive, hvilke vagter man ønsker at tage.

Kan man nøjes med én type vagt?

Man kan, som i dag, søge om de vagter man ønsker.

Vi vil være fleksible i forhold til at imødekomme alle ønsker/behov, under forudsætning af, at vagtplanerne hænger sammen og kompetencerne opretholdes.

Kan man blive fritaget for nattevagter?

Der skal kun bruges 3 nattevagter, så behovet er meget begrænset.

Hvordan fordeles ulempevagter?

Vi forventer, at behovet vil svare til, at lægerne melder ind på to årlige ulempevagter. Men der er ingen, der pålægges vagter.

Kan uddannelseslæger fase 1 og 2 tage konsulationsvagter?

Ja, fase-2-læger kan tage nogle af vagterne. Vi har endnu ikke set på, hvilke vagter fase-1-læger kan dække. Dette vil blive meldt ud senere.

Bliver der mulighed for hvilepauser om natten?

Ja, vi har fokus på, at man ikke kan visitere en hel nat uden pauser. Der vil derfor blive adgang til hvile-faciliteter i Næstved.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø