Søg
 

Praktiske forhold

Få svar på spørgsmål om påklædning, teknisk såvel som lægefagligt udstyr, når du er på vagt i Region Sjællands Lægevagt.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.​​

Bliver der stillet lægetaske til rådighed, eller skal jeg have min egen lægetaske med som nu?

Der bliver stillet et lægetaske til rådighed, som opfyldes og kvalitetstjekkes før hver vagt.

Får jeg udleveret arbejdstøj eller uniform til brug i Lægevagten?

Ja, alt personale i lægevagten får udleveret polo T-shirts med påtrykt 'Lægevagten', som skal bæres i arbejdstiden.

Kommer der nyt It-system?

Vi fortsætter i første omgang med det nuværende lægevagtsystem MedWin, men der vil over tid komme et nyt journalsystem.

Får lægerne tilbudt mobiltelefoner og hvordan er reglerne for brug af disse?

Ja, der tilbydes arbejdsmobiltelefoner i lægevagten, men det er frivilligt for den enkelte, hvorvidt man ønsker en arbejdsmobiltelefon.

I lægevagten er der 2 typer af brug af mobiltelefoner:

  1. Mobiltelefoner, der alene anvendes i forbindelse med arbejdet.

    Medarbejderen skriver under på en tro og love erklæring om, at telefonen er en arbejdsmobiltelefon, der alene anvendes til erhvervsmæssig brug.

  2. Mobiltelefon som også benyttes til privat brug.

    Medarbejderen bliver beskattet af kr. 3.000 pr. år. (2022) og kan frit bruge mobiltelefonen til private indenlandske samta-ler, SMS og indenlandsk datatrafik.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø