Søg
 

Løn og vilkår

Få svar på fagspørgsmål om ansvaret og rollefordeling mellem læge, ambulancepersonale og sygeplejersker i Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

Hvem er forhandlingsberettiget?

Lægeforeningen udpeger den forhandlingsberettiget part i Region Sjælland

For lægevagtens område er det Foreningen Af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL), der er forhandlingsberettigede parter.

Lægerne opfordres til at kontakte forhandlingsberettiget part, hvis der er spørgsmål omkring dette.

Skal jeg være medlem af FAS/Yngre læger?

Der er ingen krav om, at du skal være medlem af pågældende forening. FAS/Yngre læger er af Lægeforeningen udpeget som de forhandlingsberettigede parter. 

Aftalen vil komme til at gælde alle ansatte læger i lægevagten – uanset medlemskab.

Hvor meget vil lægerne få i løn i lægevagten?

For speciallæger og fase 2 + 3 læger udgør lønnen (nutidskroner inkl. feriepenge og (zone)tillæg):

​Timeløn ​Grundløn kr. ​Zone 1 kr. ​Zone 2 kr. ​Zone 3 kr. ​Koordinator
​Hverdage kl. 08.00-21.00 ​891,92 891,92 ​986,55 1.027,11​ ​1.146,32
​Hverdage kl. 21.00-23.00 ​958,00 958,00​ 1.052,63​ ​1.093,19 ​1.212,40
​Hverdage kl. 23.00-08.00 ​1.057,20 ​1.057,20 ​1.151,83 ​1.192,39 ​1.311,60
​Weekend og helligdage kl. 08.00-18.00 ​891,92 ​891,92 ​986,55 ​1.027,11 ​1.146,32
​Weekend og helligdage kl. 18.00-21.00 ​1.106,66 ​1.106,66 ​1.201,28 ​1.241,84 ​1.361,05
​Weekend og helligdage kl. 21.00-08.00 ​1.106,66 ​1.106,66 ​1.201,28 ​1.241,84 ​1.361,05
For fase 1 læger udgør lønnen (nutidskroner inkl. feriepenge og (zone)tillæg):​
​Timeløn ​Grundløn kr. ​Zone 1 kr. ​Zone 2 kr. ​Zone 3 kr.
​Alle vagter
uanset tidspunkt
​860,61 ​860,61 ​955,24 ​995,79

Fra det tidspunkt en læge har gennemført 60 vagter indenfor de af aftalen omfattede opgaver, aflønnes lægen efter samme takst, som speciallæger og fase 2 og 3 læger. 

Det er ikke et krav, at vagterne gennemføres i Lægevagten i Region Sjælland. Vagter i andre lægevagtsordninger tæller også med, såfremt de kan dokumenteres. 

Disse 60 vagter er udover vagter som gennemføres som led i uddannelsesforløb.

Hvilket tillæg gives i de enkelte zoner og hvordan er zonerne opdelt?

Tillæg pr. time (nutidskroner inkl. feriepenge) afhængig af mødested uanset bopæl:

​Mødested
​Zone 1 ​Roskilde, Køge ​kr. 0
​Zone 2 ​Holbæk, Ringsted, Slagelse ​kr. 94,63
​Zone 3 Kalundborg, ​Nakskov, Nykøbing Sjælland
Nykøbing Falster, Næstved, Vordingborg.
​kr. 135,18

Hvor meget udgør koordinatortillægget?

Tillæg til lægelig koordinator udgør kr. 119,31 pr. time (nutidskroner inkl. feriepenge) og gives i zone 3, da visitationen ligger i Næstved.

Kan jeg blive ansat på konsulentvilkår?

Nej, som vagtlæge er mdu ansat som timelønnet medarbejder på almindelige ansættelsesvilkår.

Hvordan bliver lønnen udbetalt?

Da der er tale om et ansættelsesforhold udbetales lønnen som almindelig lønindkomst via CPR nr. og til almindelig indkomstbeskatning (A-indkomst). 

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Får jeg løn, hvis jeg er syg?

Du får løn ved sygdom, såfremt vagten har fremgået af den aktuelle vagtplan.

Får jeg pension?

Der bliver ikke indbetalt til pension.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø