Søg
 

Konsultations- og visitationsopgaven

Få svar på fagspørgsmål om Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

​Hvordan kan patienter nå at få en tid, hvis konsultation starter allerede kl. 16.00?

Konsultationen på de decentrale steder starter først kl. 16.30, således at patienterne kan nå at få en tid og komme ind til konsultation.

De decentrale steder er Kalundborg, Nakskov, Nykøbing Sjælland og Vordingborg. I Ringsted starter konsultationen kl. 18.00.

På de centrale konsultationssteder er der visitation fra kl. 16.00-17.00, hvorefter sygebesøgene starter.

De centrale steder er Holbæk, Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse.

Hvorfor er visitationsopgaven centraliseret?

Fordelen ved at sidde sammen omkring visitationsopgaven er, at man kan dele praksis og erfaringer omkring visitationsopgaven. Hvis man sidder alene, visiterer man på sin egen måde.

En højnet kvalitet i visitationen kan betyde et mindre pres på konsultationer/besøg, idet mange henvendelser ikke er akutte og kan vente til dagen efter.

Det skal tilføjes, at der ligeledes visiteres 1-2 timer fra de centrale konsultationssteder.

Vil der være mulighed for at visitere hjemmefra?

I forbindelse med udarbejdelsen af lægevagtsstrukturen har der været fokus på at skabe et fagligt miljø omkring visitationsopgaven i Næstved. 

Det giver mulighed for et optimalt samarbejde med Præhospitalt Center og dermed håndtere hele akutområdet som en helhed.

Derudover er der behov for nem og tilgængelig supervision af de sygeplejersker, som også skal visitere i spidsbelastningsperioden.

Udgangspunktet er derfor, at der visiteres fra Næstved, Ringsted og 1-2 timer fra de centrale konsultationssteder; Holbæk, Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse.

Der kan tages en hjemmevisitationsvagt efter præstation af to fremmøde visitationsvagter per måned. Hjemmevisitation er dog kun muligt under forudsætning af, at det rent planlægningsmæssigt kan lade sig gøre.

Fremmødevagter lægges ud først og derefter fordeles hjemmevisitationsvagterne.

Hjemmevisitationsvagter kan 'lægges i banken' og anvendes senere.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø