Søg
 

Hoveduddannelseslæge

Få svar på spørgsmål om vagter som hoveduddannelseslæge i Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.​

Skal jeg søge job i lægevagten for at tage obligatoriske vagter?

Nej, men hvis du ønsker ansættelse i lægevagten ved siden af din uddannelse, skal du søge.

Kan jeg afspadsere vagter i praksis selvom det ikke er obligatoriske vagter (taget som led i uddannelsen)?

Nej, ordinære vagter, der ikke er en del af din uddannelse, kan du ikke afspadsere. Du honoreres jf. aftale med FAS/YL.

Skal jeg som hoveduddannelseslæge tage de obligatoriske vagter, før jeg kan blive ansat i lægevagten?

Du kan som hoveduddannelseslæge blive ansat i lægevagten efter gennemførsel af de første obligatoriske vagter og vil herefter have kompetence til at varetage kørevagter. 

På sammen måde vil du efter gennemførsel af obligatoriske vagter under fase 2 og 3 henholdvis kunne varetage konsultations- og visitationsvagter.

Bliver alle hoveduddannelseslæger i almen medicin ansat i lægevagten, hvis vi søger?

Alle læger der søger ansættelse i lægevagten inviteres til samtale, hvor det på baggrund af kompetencer og erfaring vurderes, hvilke vagter I kan dække. 

Det gælder både læger og hoveduddannelseslæger.

Hvordan kommer jeg i gang med at tage obligatoriske vagter i lægevagten?

For at kunne starte i lægevagten skal du have gennemgået det obligatoriske opstarts-møde. 

Tilmelding til opstartsmøde for hoveduddannelseslæger 

Når kurset er gennemgået, har du modtaget login og password til IT-systemet og kan herefter tilgå systemet og vælge vagter.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.09.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø