Søg
 

Generelt om ny lægevagt

Få svar på generelle fagspørgsmål om lægevagten som lægevagt i Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.

Bliver lægevagten en selvstændig virksomhed i Region Sjælland?

Lægevagten kommer til at høre under virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) med overordnet reference til Det Nære Sundhedsvæsens lægefaglige vicedirektør.

Hvad bliver det nye telefonnummer?

Regionsrådet har truffet beslutning om det nye telefonnummer til akutområdet, herunder lægevagten bliver 1818. 

Se yderligere info på 1818.dk.

Hvornår skal borgerne kontakte lægevagten i Region Sjælland? Og bliver serviceniveauet ændret?

Når borgerne ringer til 1818 vil de få mulighed for at sig trykke sig frem ved at vælge sygdom, skade eller psykiatri. 

  • Vælg sygdom for mulighed for omstiling til lægevagten eller sundhedsfaglig rådgivning.
  • Vælg skade for viderestilling til skadestuen.
  • Vælg psykiatri for viderestilling til Psykiatrisk Akutmodtagelse.

​Borgerne skal kontakte lægevagten ved akut opstået sygdom uden for egen læges åbningstid, akut forværret sygdom og mindre skader.

Har borgerne brug for sundhedsfaglig rådgivning af mere praktisk karakter, kan de rette henvendelse til den sundhedsfaglige rådgivningstelefon.

Hvordan informerer I borgerne om det nye telefonnummer og den nye lægevagt?

Op til 1. oktober 2022 sætter vi en informationsindsat i gang målrettet borgerne om det nye nummer og den nye lægevagt, herunder hvornår lægevagten skal kontaktes.

Regionens borgere har fået direkte besked fra Regionsrådet, underskrevet af Reginosrådsformand Heino Knudsen.

Har du modtaget vores brev om 1818? Læs det udsendte brev fra Heino Knudsen. 

Hvad kan modernisering af lægevagten bestå i?

Lægevagten i Region Sjælland er udviklet med afsæt i viden og erfaringer fra både borgere, fageksperter, forskere og ikke mindst de praktiserende læger. 

Allerede fra 1. oktober 2022 vil lægevagten være moderniseret ved blandet andet indførelse af:

  • Lægevagtsbiler med ambulancepersonale (behandlere, paramedicinere og Advanced Paramedic), hvilket blandt andet giver øget sikkerhed for borgerne, da vagtlægen bliver suppleret af en yderst kompetent fagperson, der kan assistere i forbindelse kritiske situationer.
  • Sygeplejersker i spidsbelastningsperioderne for at undgå lange ventetider både i telefonen og på konsultationsstederne.
  • POCT-udstyr i lægevagtsbiler og alle konsultationer der giver mulighed for bedre diagnostik. Også ude i borgernes eget hjem.
  • En indgang og dermed ét telefonnummer til akutområdet mod de nuværende seks telefonnumre, eksklusiv alarm 112 ved livsfare.
  • Sygeplejersker og ambulancepersonalets deltagelse i lægevagten understøtter lægens mulighed for at fokusere mere på de lægefaglige opgaver. 
Lægevagten vil derudover løbende blive udviklet med afsæt i den nyeste viden og erfaringer fra borgere, patienter og pårørende, der bruger tilbuddet.

Har folkene bag planlægning af den nye lægevagt været med på følgevagt i den nuværende lægevagt?

Vores lægefaglige programleder for den nye lægevagt kører jævnligt selv lægevagt.

Hvordan vil I sikre lægedækningen, når der er lægemangel i Region Sjælland?

Der er ingen tvivl om, at det er en vigtigt og stor opgave at rekruttere det fornødne antal læger til den kommende lægevagt. 

Med den nye model for akut sygdom og skade har lægevagten åbnet for et nyt kapitel, og vi ser på alle måder optimistisk på fremtiden. Også i forhold til at rekruttere læger.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø