Søg
 

Andre spørgsmål

Få svar på fagspørgsmål om overvejelser i Lægevagten i Region Sjælland.

Denne Q & A er udarbejdet på bag​grund af spørgsmål fra læger, spørgsmål til indgåede aftaler om aflønning af læger i lægevagten og spørgsmål, der kan være relevante at få svar på.

Spørgsmålene er besvaret ud fra den nuværende viden. Dele af lægevagten fortsat er under udarbejdelse, så vi kan ikke besvare alle spørgsmål endnu.​

Er der tanker om at udvide anvendelsen af videokonsultation

Der er ingen tvivl om, at denne digitale mulighed kan anvendes i meget større omfang, end det gør i dag. 

Videokonsultationer er en af de indsatser, som vi vil kigge på, når den første implementeringsfase af den nye lægevagt er vel overstået.

Er der tænkt i at gøre brug af talegenkendelse?

Ligesom svaret ovenfor er det et af de elementer, som der vil blive kigget på senere.

Har I overvejet at oprette en brugergruppe?

Vi har et stort ønske om at have dialog om, hvordan vi i fællesskab udvikler vores læge-vagt. 

Vi har således allerede etableret et Advisory Board, hvor vi sammen med PLO Sjæl-land drøfter forskellige forslag, erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Er etablering af klynger tænkt ind i lægevagtsmodellen?

Lægevagten er ikke bygget op omkring akutsygehusene eller klyngerne.

Men det vil være helt naturligt at læger søger vagter i lokalområdet, hvilket man sagtens kan gøre med den valgte struktur.

Lader I jer inspirere af 1813´s fejl?

Region Sjællands lægevagt kan ikke sammenlignes med Region Hovedstadens 1813-vagt.

Vi har fokus på at gøre brug af læger. Vi har afholdt workshops med mange forskellige interessenter, for at høre om erfaringer, ønsker og forslag. Vores mål er en lægevagt, som alle gerne vil være ansat i.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.22
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø