Søg
 

Arbejdssted

Lægevagten i Region Sjælland er udviklet med afsæt i viden og erfaringer fra både borgere, fageksperter, forskningsresultater, den nuværende lægevagt og de praktiserende læger.

En moderne Lægevagt


Allerede fra 1. oktober 2022 vil lægevagten være moderniseret bl.a. via indførelse af:​

  • ​Et telefonnummer 1818 bliver den fælles indgang til akutområdet. 112 skal fortsat bruges ved akut alvorlig sygdom, ulykker og livstruende situationer. 
  • Sygeplejersker, der i samarbejde med en læge vurderer patienter både i telefonen og på konsultationsstederne.​
  • Lægevagtsbiler med reddere, der i fællesskab med en læge giver patienten den bedste behandling i hjemmet. 
  • Mobilt blodprøvetagningsudstyr i lægevagtsbiler og alle konsultationer, der giver mulighed for bedre diagnostik – også ude i borgernes eget hjem
Oprettet
31.05.22
Opdateret
10.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægevagtsekretariatet
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø